...

Hiv-HBV-co-infectie: een zware belastingOngeveer 8% van de hiv-geïnfecteerde patiënten vertoont een chronische hepatitis B-virusinfectie, maar in zones waar die twee virussen endemisch zijn en met name in Azië kan dat cijfer oplopen tot 25%. Bij patiënten met een hiv-HBV-co-infectie wordt over het algemeen een grotere hoeveelheid HBV gemeten dan bij hiv-seronegatieve patiënten met een HBV-infectie, waardoor het risico op evolutie naar cirrose en hepatocellulair carcinoom hoger is.Hiv-HBV-co-infectie: TAF of TDF?De internationale richtlijnen raden een antiretrovirale behandeling met tenofovir plus lamivudine of emtricitabine aan bij patiënten met een hiv-HBV-co-infectie teneinde ook het HBV onder controle te krijgen. TAF en TDF zijn beide goedgekeurd bij de behandeling van HBV-infectie en worden ook veel gebruikt bij een antiretrovirale behandeling, maar er is nog geen gerandomiseerde klinische studie die de twee schema's heeft vergeleken bij volwassenen met een hiv-HBV-co-infectie. Op het congres van de IAS van 2022 hadden de congresgangers dan ook veel belangstelling voor de presentatie van de tussentijdse resultaten na 48 weken follow-up van de ALLIANCE-studie, een gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-studie die bictegravir/emtricitabine/TAF heeft vergeleken met dolutegravir/emtricitabine/TDF bij 243 patiënten met een hiv-HBV-co-infectie die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen.ALLIANCE: TAF verlaagt de HBV-last meerNa 48 weken behandeling hebben de vorsers het volgende vastgesteld:De ALLIANCE-studie zal worden voortgezet tot week 96 om de veiligheid en de werkzaamheid op langere termijn te evalueren. Die resultaten zijn bijzonder belangrijk voor hepatitis B. Tot besluit, de eerste resultaten van de ALLIANCE-studie bevestigen de waarde van een schema op basis van tenofovir. TAF en TDF zijn beide zeer doeltreffend bij het controleren van het hiv en het hepatitis B-virus, maar het HBV wordt beter onderdrukt met het schema op basis van TAF dan met het schema op basis van TDF.Ref.: Avihingsanon A. et al. Abstract OALBX0105, IAS 2022, Montreal