...

329 artsen hebben de peiling beantwoord. Twee derde vond dat het heel goed mogelijk is een behandeling met dolutegravir LA te implementeren en een derde vond dat dit zou kunnen worden overwogen. De haalbaarheid van een toediening om de twee maanden werd hoger ingeschat dan die van maandelijkse injecties. Bij multivariate analyse waren artsen in Afrika het meest gewonnen voor maandelijkse injecties van dolutegravir LA. De artsen die het meest akkoord gingen met implementering van die nieuwe strategie, waren de artsen die goed de voordelen van die optie voor het welzijn van de patiënt en de strijd tegen de hiv-pandemie hadden begrepen.Eén van de belangrijkste obstakels volgens de respondenten is dat het niet eenvoudig zal zijn de afspraken voor toediening van de behandeling te laten naleven. Al met al is de medische wereld dus positief ten aanzien van die nieuwe strategie. Het is echter wenselijk klinische en operationele richtlijnen te formuleren. Erg belangrijk zijn ook educatie van de artsen en de patiënten en incentives om de patiënten ertoe aan te zetten de afspraken voor toediening van de medicatie na te leven.Ref.: Kerrigan D. et al. PEB0260, IAS 2020.