...

In 2013 is bij een meisje, het 'kind van Mississippi' genoemd, een onmeetbaar lage viruslast gemeten gedurende meer dan een jaar na onderbreking van een antiretrovirale behandeling, die binnen 30 uur na de geboorte was gestart. Dat heeft de hoop aangewakkerd dat kinderen als eersten een 'functionele genezing' zouden kunnen vertonen met een onmeetbaar lage viruslast, een onmeetbaar laag proviraal DNA en geen aantoonbare hiv-antistoffen. Dat zou immers wijzen op een voldoende uitroeiing van het hiv zodat het niet meer de kop zou kunnen opsteken.Na 27 maanden onderbreking van de behandeling kon het hiv echter toch weer worden gedetecteerd. Sindsdien hebben de wetenschappers een groter aantal volwassenen geïdentificeerd bij wie het virus onder controle is gebleven na behandeling, en hebben ze vooral een beter inzicht gekregen in de mechanismen die het hiv onder controle houden. Op de CROI 2022 heeft dr. Deborah Persaud (Johns Hopkins University) de eerste gegevens gepresenteerd van een studie uitgevoerd bij twee groepen kinderen: een groep van 34 kinderen met een hoog risico op hiv bij de geboorte doordat de hiv-geïnfecteerde moeder niet werd behandeld, en bij wie een antiretrovirale behandeling werd gestart binnen 48 uur na de geboorte voor bevestiging van infectie, en een groep van 20 kinderen die hiv-positief waren en bij wie een antiretrovirale behandeling was gestart binnen 48 uur na de geboorte. De antiretrovirale behandeling bestond in nevirapine, lopinavir/ritonavir en twee NRTI's. De kinderen mochten de studie voortzetten als de viruslast lager was dan 200 kopieën/ml na 24 weken en lager dan 20 kopieën/ml na 48 weken. Na 24 weken hadden 75% van de kinderen van de eerste groep en 88% van de kinderen van de tweede groep effectief een viruslast lager dan 200 kopieën/ml en respectievelijk 48% en 40% hadden al een viruslast lager dan 20 kopieën/ml. Op de leeftijd van twee jaar vertoonden 10 van de 12 kinderen van de eerste groep en 7 kinderen van de tweede groep bij wie de viruslast nog altijd onmeetbaar laag was (lager dan 20 kopieën/ml), geen hiv-antistoffen meer. Bij zeven kinderen van de eerste groep en vijf van de tweede kon geen proviraal DNA worden gedetecteerd. Het zou dus best kunnen dat het virus in die groep (bijna 30% van de 54 kinderen) goed onder controle blijft na onderbreking van de behandeling. De groep van dr. Persaud onderzoekt momenteel hoe de antiretrovirale behandeling het best en in alle veiligheid kan worden gestaakt. Ref.: Persaud D. et al. Abstract 31, CROI 2022.