...

Een studie heeft proberen te achterhalen welke factoren een postpartale viremie voorspellen, teneinde een geschikte behandeling te kunnen geven na de bevalling en een stijging van de virale belasting te verhinderen. In die studie werden twee schema's geëvalueerd. Een groep van 800 vrouwen heeft na de bevalling de antiretrovirale behandeling die tijdens de zwangerschap werd gestart, voortgezet. Een tweede vergelijkbare groep heeft de behandeling na de bevalling onderbroken, behandeling die echter kon worden hervat als de gezondheidssituatie zou verslechteren. In de studie werden enkel vrouwen opgenomen met meer dan 400 CD4-cellen/mm³ bij het starten van de antiretrovirale behandeling tijdens de zwangerschap. Om de 12 weken werd de virale belasting gemeten en werd de therapietrouw gecontroleerd en dat gedurende 144 weken. Postpartale viremie werd gedefinieerd als een virale belasting die twee keer na elkaar hoger was dan 1.000 kopieën/ml na 24 weken antiretrovirale behandeling.Bij 12% van de vrouwen die de antiretrovirale behandeling na de bevalling hadden voortgezet, werd een postpartale viremie vastgesteld en bij 12% van die vrouwen was het virus resistent tegen de gebruikte antiretrovirale middelen. Voorspellende factoren waren: vergeten van meerdere doses van de antiretrovirale middelen tijdens de laatste 4 weken, een jonge leeftijd, starten van de antiretrovirale behandeling laat in de zwangerschap en Caraïbische of Zuid-Amerikaanse herkomst. Er zouden strategieën moeten worden uitgestippeld voor die vrouwen, die een hoog risico lopen op postpartale viremie.Ref.: Hoffman R. et al. Journal of AIDS 2020;83(1):72-80.