...

De studie is uitgevoerd bij 54 mannen (72,2% blank) van gemiddeld 32 jaar. 42,6% had een viruslast hoger dan 100.000 kopieën/ml en 92,6% waren mannen die seks hadden met mannen. Bij 20 patiënten (37%) ging het om een eerstelijnstherapie en bij 34 (63%) patiënten die werden behandeld met een combinatie van vier antiretrovirale middelen, betrof het een intensivering van de behandeling.De viervoudige combinatietherapie werd snel (< 7 dagen) gestart bij 28% van de cohorte. Bij alle patiënten was de viervoudige combinatietherapie gestart binnen vier weken na de diagnose. Het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) was 37% na 4 weken, 69% na 12 weken en 94% na 24 weken. Een adherentie van 100% na 4, 12, 22 en 24 weken werd gerapporteerd bij respectievelijk 88,9%, 87%, 82,4% en 94,1% van de patiënten. Tijdens de follow-up van zes maanden zijn vijf patiënten overgeschakeld op een drievoudige combinatietherapie en diende de viervoudige combinatietherapie bij vier patiënten te worden aangepast.Een viervoudige antiretrovirale behandeling wordt dus over het algemeen goed verdragen en goed gevolgd. Deze studie heeft niet de virologische werkzaamheid van een viervoudige combinatietherapie vergeleken met die van een drievoudige, maar de resultaten zijn toch geruststellend mocht een intensievere behandeling tijdelijk geïndiceerd zijn om de viruslast sneller en gemakkelijker te verlagen tot een onmeetbaar laag niveau.Ref.: Burns J.E. et al. HIV Medicine 2021;22(8):770-774.