...

Maar toch is een goede therapietrouw nog altijd een conditio sine qua non om het virus te onderdrukken en op lange termijn (lees: levenslang) onderdrukt te houden. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe analyse van de gegevens van de GEMINI 1 & 2-studies, die op het congres van de EACS 2021 is gepresenteerd.Een goede therapietrouw is essentieel om het hiv met succes te behandelen. In tegenstelling tot de geneesmiddelen die op lange termijn worden gebruikt bij de behandeling van veel chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen en die doeltreffend kunnen blijven, ook als de therapietrouw maar 70% bedraagt, is een nagenoeg perfecte inname van de antiretrovirale behandeling nodig om het virus te onderdrukken, ziekteprogressie te voorkomen en vooral het opduiken van resistentie tegen antiretrovirale middelen te vermijden. Met de ontwikkeling van nieuwe effectievere geneesmiddelen, die volgens sommige studies wat meer respijt geven als af en toe vergeten wordt de medicatie in te nemen, zou men eventueel kunnen overwegen de teugels wat te vieren in de hoop dat dit geen invloed zal hebben op de virologische werkzaamheid op lange termijn. Niet dus, te oordelen naar de interessante resultaten van een nieuwe analyse van de gegevens van de studies GEMINI 1&2 na een follow-up van 144 weken.Tweevoudige combinatietherapie en klassieke drievoudige combinatietherapie: eenzelfde veiligheidsmarge bij vergetelheidIn de studies GEMINI 1&2 is een tweevoudige combinatietherapie van dolutegravir en lamivudine (3TC) na een follow-up van 48, 96 en 144 weken niet minder goed gebleken dan een klassieke drievoudige combinatietherapie met dolutegravir en TDF/FTC bij het bereiken van een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) bij patiënten die voordien nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen.Deze post-hocanalyse heeft de invloed van de therapietrouw ten aanzien van een tweevoudige combinatietherapie dolutegravir/3TC (n=716) op de virologische werkzaamheid na 144 weken vergeleken met die van de drievoudige combinatietherapie dolutegravir/TDF/FTC (n=717). In beide behandelingsgroepen had 5% van de patiënten blijk gegeven van een therapietrouw < 90 % van het aantal voorgeschreven doses na 144 weken.Eerste vaststelling: het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) na 144 weken was hetzelfde in de twee behandelingsgroepen, ongeacht de mate van therapietrouw (< 90% of > 90%). Die resultaten bevestigen dat de tweevoudige combinatietherapie dolutegravir/3TC doeltreffend blijft op lange termijn te oordelen naar het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast tijdens de follow-up van 144 weken. Anderzijds blijkt de veiligheidsmarge bij vergeten van de medicatie even goed te zijn met een tweevoudige combinatietherapie als met een klassieke drievoudige combinatietherapie.Therapietrouw, motor van virologische werkzaamheidTweede vaststelling: het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast gedurende de follow-up van 144 weken was hoger (en identiek in de twee behandelingsgroepen), als de therapietrouw hoger was dan 90%.De conclusie van de vorsers is dat de artsen telkens opnieuw het belang van een goede therapietrouw moeten benadrukken en alles in het werk moeten stellen om de therapietrouw te verhogen om een optimale virologische werkzaamheid te verzekeren, ook al weten we nu dat de patiënten die een twee- of drievoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir innemen, daar niet altijd meteen een zware prijs voor hoeven te betalen als ze de medicatie eens zouden vergeten. Een goede therapietrouw is van het allergrootste belang om het risico op virologische mislukking en zodoende ook het risico op opduiken van resistentie en van overdracht van het hiv tijdens intermitterende perioden van viremie te verkleinen.Ref.: Fernvik E. et al. Elektronische poster PE2/63, EACS 2021, Londen.