...

De Franse vorsers hebben voor hun studie de gegevens doorgenomen van het multicentrische cohortonderzoek COVERTE CO 19, dat hiv-geïnfecteerde jongvolwassenen van 18-25 jaar volgt (verticale infectie of infectie opgelopen tijdens de kinderjaren). Ze hebben een aantal belangrijke immunologische markers bepaald en de gegevens vergeleken met de gegevens van patiënten die op volwassen leeftijd (25-55 jaar) werden geïnfecteerd, en met die van oudere patiënten van 65-75 jaar zonder hiv-infectie.Eerste vaststelling, de hiv-geïnfecteerde kinderen vertoonden een veralgemeende lymfopenie. Hoe lager het aantal CD4-cellen, des te lager was het aantal lymfocyten. Dat was vergelijkbaar met wat werd gezien bij de ouderen zonder hiv-infectie en bij de patiënten die op volwassen leeftijd met het hiv werden geïnfecteerd. Tweede vaststelling, bij de kinderen verminderde de lymfopoëse snel en progressief. Die vroege senescentie van het immuunsysteem correleerde met een slechte controle van de vermenigvuldiging van het virus (vooral de virussen die in de reservoirs zitten). Die vroege veroudering van het immuunsysteem is dan ook waarschijnlijk toe te schrijven aan een slechte therapietrouw. Conclusie van de studie: een strikte therapietrouw is van kapitaal belang om het immuunsysteem bij hiv-geïnfecteerde kinderen te vrijwaren.Ref.: Fastenackels S. et al. AIDS, online op 29/05/2019.