...

Eerste grote test voor islatravir Op het HIVR4P-congres werden de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een Amerikaanse fase 2a-studie die vooral de persistentie van islatravir 1x/maand per os in het bloed en de weefsels onderzoekt bij 250 vrijwilligers van 18-65 jaar die een laag risico op hiv-infectie lopen. De vrijwilligers werden in drie groepen ingedeeld: zes maandelijkse doses van 60 mg (n = 100), 120 mg (n = 100) of een patiënt (n = 50). Na de laatste dosis werden de plasmaconcentraties nog verder blind gemeten gedurende drie maanden en daarna, na opheffing van het blinde karakter van de studie, nog gedurende vijf maanden. Interessant is verder dat 65% van de patiënten in die studie vrouwen zijn. Op grond van de gegevens van een fase 1-studie met toediening van één enkele dosis werd de drempel van werkzaamheid vastgelegd op 0,05 picomol per miljoen cellen. De studie werd uitgevoerd om na te gaan of de plasmaconcentraties van islatravir voldoen aan dat model in het reële leven. De tussentijdse resultaten betreffen 192 deelnemers. Goede bloedspiegels ook als de medicatie niet op tijd wordt ingenomenDe dalspiegels gemeten voor toediening van de volgende dosis bedroegen ongeveer 1 picomol per miljoen cellen bij de vrijwilligers die de dosis van 60 mg kregen, dus 20-maal hoger dan de geraamde drempel van werkzaamheid. Met de dosis van 120 mg was dat nog hoger: de dalspiegels waren 40- tot 50-maal hoger dan de geraamde drempel van werkzaamheid. De dalspiegels, die dus maandelijks werden gemeten, bleven stabiel tijdens de studie. Van een minderheid van de patiënten beschikken we al over gegevens na 28 weken, dus acht weken na toediening van de zesde en laatste dosis. Op dat ogenblik waren de bloedconcentraties van islatravir nog vier- tot vijfmaal hoger dan de vooraf gespecificeerde drempel van werkzaamheid. Dat wijst erop dat islatravir voldoende bescherming biedt, zelfs als de inname met enkele weken wordt uitgesteld.En wat brengt de toekomst?De komende maanden worden de resultaten verwacht over de weefselconcentraties van islatravir in de aars en de vagina en worden twee grote fase 3-studies opgestart om de preventieve werkzaamheid te evalueren, namelijk de IMPOWER 022-studie en de IMPOWER 024-studie. De IMPOWER 022-studie zal 4.500 cisvrouwen in de Verenigde Staten en sub-Sahara-Afrika rekruteren en de IMPOWER 024-studie zal uitgevoerd worden bij 2.000 homo- en biseksuele mannen en transvrouwen in meerdere landen op de vijf continenten. Beide studies zullen islatravir vergelijken met de combinatie TDF/emtricitabine. In de IMPOWER 024-studie zal ook een vergelijking worden doorgevoerd met de combinatietherapie TAF/emtricitabine. In die studies zal 60 mg islatravir worden toegediend. De dosis van 120 mg is immers niet significant effectiever om het mogelijke risico op meer bijwerkingen te verantwoorden.Ref.: Hillier S. et al. Abstract OA 04.05, HIVR4P-congres 2021.