...

De TANGO-studie is een gerandomiseerde fase III-non-inferioriteitsstudie die de virologische werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling van een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine heeft vergeleken met die van voortzetting van een klassieke drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF bij patiënten die sinds minstens zes maanden een onmeetbaar lage viruslast vertoonden tijdens een drie- of viervoudige combinatietherapie met TAF.Het primaire eindpunt van non-inferioriteit in de TANGO-studie was het aantal patiënten met een viruslast van 50 kopieën/ml of hoger. Het non-inferioriteitscriterium werd bereikt na 48 en 96 weken en opnieuw na 144 weken: het aantal patiënten met een viruslast van 50 kopieën/ml of meer bedroeg dan 0,3% (1/369) bij overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie en 1,3% (5/372) bij voortzetting van een klassieke drie- of viervoudige combinatietherapie met TAF.De subgroepanalyses die op het congres zijn gepresenteerd, bevestigen dat overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine niet minder goed is dan voortzetting van een drie- of viervoudige combinatietherapie, ongeacht de leeftijd, het geslacht en de etnische herkomst van de patiënt, ongeacht het derde geneesmiddel (NNRTI, integraseremmer of proteaseremmer) en ongeacht het aantal CD4+-cellen (marker van de toestand van het immuunsysteem) bij inclusie in de studie.De gegevens over de veiligheid na 144 weken lagen in de lijn van die na 48 en 96 weken. Er zijn geen nieuwe veiligheidsproblemen opgedoken. Bij subgroepanalyse verschilde het veiligheidsprofiel niet volgens de leeftijd, het geslacht, de etnische origine, het derde geneesmiddel en het aantal CD4+-cellen bij inclusie in de studie.De resultaten na drie jaar zijn dus dat het virus even goed onderdrukt blijft (onmeetbaar lage viruslast) bij overschakeling van een drie- of viervoudige combinatietherapie met TAF op een tweevoudige combinatietherapie zonder TAF, ongeacht de demografische en nosologische kenmerken, het derde geneesmiddel en het aantal CD4+ cellen bij inclusie in de studie.Ref.: Scholten S. et al. Elektronische poster PE2/71, EACS 2021, Londen.