...

TANGO is een fase 3-non-inferioriteitsstudie die de werkzaamheid en de veiligheid heeft onderzocht van overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC in een vaste dosering bij volwassen patiënten die virologisch stabiel waren tijdens een antiretrovirale behandeling op basis van TAF.Na 48 en 96 weken waren de resultaten na overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC niet minder goed dan voortzetting van een antiretrovirale behandeling op basis van TAF bij virologisch stabiele patiënten.De nieuwe gegevens die op de CROI 2021 werden gepresenteerd, bevestigen die non-inferioriteit en de veiligheid na 96 weken ongeacht de leeftijd, het geslacht, de etnische herkomst, het initiële aantal CD4-cellen en de antiretrovirale behandeling voor overschakeling (NNRTI, proteaseremmer of integraseremmer).Ref.: Benson P. et al. Abstract 441, CROI 2021.