...

De vorsers hebben de frequentie van intermitterende virale ontladingen, ook 'virologische extrasystolen' genoemd, geëvalueerd tijdens een behandelingsperiode van 48 weken en dat zowel in de totale patiëntenpopulatie van de TANGO-studie als in een specifieke subgroep van patiënten met een gearchiveerde M184V- of K65R-mutatie. Dat zijn blijkbaar zeldzame mutaties: de M184V-mutatie werd teruggevonden bij 1% van de patiënten en de K65R-mutatie bij minder dan 1% van de patiënten.De incidentie van intermitterende viremie tijdens de follow-up van 48 weken was laag en vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen. 14 (4%) patiënten die een 2DR kregen, en 25 (7%) van de patiënten die een drievoudige combinatietherapie op basis van TAF kregen, hebben intermitterende episoden van viremie vertoond, hoofdzakelijk in de vorm van blips (categorie 1a). Bij de weinige patiënten met een gearchiveerde M184V- of K65R-mutatie werd gedurende de hele studie geen enkele 'virologische extrasystole' waargenomen.Ref.: Wang R. et al. PE3/15, EACS 2019, Basel.