...

DTG/3TC: is het hiv goed onder controle?TANGO is een fase III-studie die heeft aangetoond dat overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC virologisch niet minder goed is dan voortzetting van een drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF bij patiënten bij wie de viruslast al lang onmeetbaar laag is. Tijdens de eerste twee jaar van de follow-up werd de viruslast bij elke consultatie (maandelijks tijdens de eerste drie maanden en daarna om de drie maanden) gemeten met de Abbott RealTime HIV-1. Met die test kan een viruslast tussen 40 en 10.000.000 kopieën/ml worden gemeten. Als de viruslast kleiner is dan 40 kopieën/ml, maakt de test een onderscheid tussen een nog aantoonbare viruslast en een viruslast die zo laag is dat ze niet kan worden gedetecteerd. Voor deze post-hocanalyse hebben de vorsers de gegevens over de viruslast van de laatste 96 weken doorgenomen voor bepaling van het percentage patiënten met een detecteerbare, een niet-detecteerbare viruslast en een patente viremie.Niet-detecteerbare versus detecteerbare viruslastDe gegevens tijdens de follow-up van twee jaar zijn geruststellend: het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast was vergelijkbaar in de twee studiegroepen: 73% bij de patiënten die waren overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie, en 69% bij de patiënten die de drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF hadden voortgezet. Een interessante vaststelling is ook dat, ongeacht de viruslast bij inclusie in de studie (niet-detecteerbare, detecteerbare viruslast of viruslast > 40 kopieën/ml), het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast bij alle consultaties tot week 96 hoger was in de 'DTG + 3TC'-groep (37%) dan in de groep die een drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF kreeg (31%).ViremieTijdens de follow-up van 96 weken werd in een klein aantal gevallen een intermitterende viremie vastgesteld: 6% in de 'DTG + 3TC'-groep en 10% in de groep die verder een drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF had gekregen. Bij een gedetailleerde analyse bleek het vooral te gaan om 'blips', kleine viremische opflakkeringen, die uiteindelijk weinig verontrustend waren: de viruslast steeg maar weinig en daalde snel weer tot een onmeetbaar laag niveau. Tot besluit, die gegevens leren dat een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC het virus op lange termijn onderdrukt houdt. Ref.: Wang R. et al. Abstract OABO301, IAS 2021.