...

Die twee parameters zijn ook belangrijk bij de keuze van de behandeling aangezien het gaat om een ouder wordende populatie die vaak al geruime tijd cardiovasculaire risicofactoren vertoont. Deze studie, die op het congres van de IAS 2020 werd gepresenteerd, geeft een eerste antwoord.De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 741 patiënten die hadden deelgenomen aan de TANGO-studie. Die studie heeft de virologische werkzaamheid en de veiligheid onderzocht bij overschakeling van patiënten met een onmeetbaar lage virale belasting tijdens een drie- of een viervoudige combinatietherapie op basis van TAF of boosters, waarvan bekend is dat ze een gewichtstoename en afwijkingen van de serumlipiden en het glykemieprofiel veroorzaken, op het 2DR dolutegravir/lamivudine. Er werden geen grote verschillen in gewicht waargenomen tussen een behandeling met en een behandeling zonder TAF. De gemiddelde gewichtstoename was ongeveer 0,8 kg en was vergelijkbaar in de twee groepen. Ook het percentage patiënten dat met meer dan 10% aankwam, was vergelijkbaar (3-4% van de patiënten). Stopzetting van TAF blijkt dus geen grote positieve of negatieve invloed te hebben op het gewicht.Na stopzetting van TAF verbeterden de serumlipiden (cholesterol, LDL, cholesterol-HDL-verhouding, serumtriglyceriden) en de insulineresistentie. De verbetering was nog meer uitgesproken na stopzetting van boosters.Die studie geeft maar een eerste idee van de impact van overschakeling van drie op twee antiretrovirale middelen. We mogen niet uit het oog verliezen dat de metabole gezondheid een zeer complexe puzzel is en dat gerichtere en specifiekere studies nodig zijn om de gunstige effecten op lange termijn van een behandeling zonder TAF en/of boosters te evalueren.Ref.: van Wyk J. et al. OABO606, IAS 2020.