...

Een hiv-infectie is een seksueel overdraagbare aandoening. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mannen die seks hebben met mannen (MSM), een bijzonder hoog risico lopen om seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen. De geduchtste seksueel overdraagbare aandoening is syfilis en syfilis is de laatste jaren een stevige comeback aan het maken.Specialisten inzake hiv-infectie vrezen dat strategieën zoals PrEP of 'niet-detecteerbaar = niet-overdraagbaar' de belangstelling voor en het gebruik van het condoom verminderen, vooral bij seks met onbekende partners. Dat verhoogt het risico op transmissie van syfilis. Er bestaat nog geen vaccin tegen syfilis. De vraag rijst dan ook of iemand die al één of meer syfilisinfecties heeft opgelopen, al dan niet beschermd is tegen latere infecties. De vorsers hebben de gegevens van de Swiss HIV Cohort Study doorgenomen om na te gaan of de incidentie van syfilisinfectie lager was bij patiënten die in het verleden al syfilis hadden gehad. De studie heeft echter geen aanwijzingen in die zin opgeleverd. De vorsers concluderen dan ook dat een vroegere syfilisinfectie geen immuniteit opwekt tegen een latere infectie. Dat is belangrijk om te weten in het kader van preventie van het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen. Zoals te verwachten was, correleerde het risico op syfilis in die studie met geslachtsgemeenschap, waaronder anale betrekkingen zonder condoom, en was het risico bijzonder hoog bij MSM die werden behandeld met antiretrovirale middelen. Het is dan ook belangrijk hiv-geïnfecteerde MSM de voordelen en het belang uit te leggen van gebruik van een condoom, vooral bij geslachtsgemeenschap met onbekenden, zelfs als ze een antiretrovirale behandeling krijgen.Ref.: Roth JA. et al. Open Forum on Infectious Diseases, januari 2020, vrij online te raadplegen op de website van het tijdschrift.