...

In een studie bij makaken hebben vorsers uit de Verenigde Staten en Puerto Rico bevestigd wat ze in 2015 al hadden waargenomen bij een aantal sekswerksters, meer bepaald dat continue blootstelling van prostituees aan sperma veranderingen in het weefsel van de baarmoederhals en de vagina bewerkstelligt die de resistentie tegen het hiv verhogen. Dat zou kunnen verklaren waarom zo weinig prostituees aids oplopen ondanks hun riskante activiteit.De wetenschappers hebben daarom onderzocht of sperma zelf ook zou kunnen beschermen tegen hiv. Voor hun onderzoek hebben ze tweemaal per week gedurende 20 weken sperma met of zonder geïnactiveerde partikels van het SIV (simian immunodeficiency virus), de aapvariant van het hiv, toegediend aan makaken. Na die conditioneringsperiode werden kleine hoeveelheden SIV intravaginaal toegediend.Resultaat? Het risico op infectie was 42% lager bij de apen die aan sperma waren blootgesteld. Bij analyse van specifieke markers van activering van het immuunsysteem in de micro-omgeving van de baarmoederhals en de vagina en in het bloed hebben de auteurs ontdekt dat herhaalde blootstelling aan sperma resulteerde in een lagere CCR5-expressie door de circulerende CD4+ T-cellen, een sterkere expressie van Mx1 (correleert met expressie van interferon-epsilon) en FoxP3 in het slijmvlies van de baarmoederhals en de vagina en een sterkere infiltratie door CD4+ T-cellen. Ter herinnering, het virus dringt via de CCR5-receptor in de cellen. Herhaalde blootstelling aan sperma resulteerde ook in een hogere hoeveelheid CCL5 in het slijmvlies van de baarmoederhals en de vagina. CCL5 is een cytokine, dat het hiv onderdrukt."Het is belangrijk te noteren dat we enkel hebben aangetoond dat blootstelling aan sperma de resistentie van de gastheer kan verhogen, maar niet beschermt tegen infectie", benadrukt prof. Montaner echter. Profylaxe blijft dus noodzakelijk. (referentie: Nature Communications, 21 augustus 2019, DOI: 10.1038/s41467-019-11814-5)https://www.nature.com/articles/s41467-019-11814-5