Toediening van CAB/RPV LA om de 2 maanden is even effectief gebleken en werd even goed verdragen als dagelijkse inname van BIC/FTC/TAF. Maar 90% van de patiënten heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de langwerkende injecties, een behandelingsschema dat minder stresserend, discreter en dus minder stigmatiserend is. Heel wat patiënten hebben het er immers toch moeilijk mee dat ze dagelijks medicatie moeten innemen. Wat dat betreft, biedt CAB/RPV LA dus heel wat potentieel.

De zware psychische belasting van dagelijkse inname van medicatie

De SOLAR-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, open fase 3b-non-inferioriteitsstudie. De selectiefase is uitgevoerd bij 837 hiv-geïnfecteerde patiënten ouder dan 18 jaar die de drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF (dagelijkse perorale inname) kregen en een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) hadden sinds minstens 6 maanden voor inclusie in de studie. Tijdens de onderhoudsfase hebben 223 patiënten hun gebruikelijke drievoudige combinatietherapie voortgezet en zijn 447 patiënten na overleg met de zorgverstrekkers en aanvaarding van het studieprotocol overgeschakeld op injecties van CAB/RPV LA. 173 van die patiënten hebben de voorkeur gegeven aan een schema in 2 fasen: eerst CAB en RPV per os gedurende 1 maand en daarna injecties om de twee maanden. De overige 274 patiënten zijn meteen gestart met de injecties, dus zonder eerst een fase van orale inname.

De patiënten waren gemiddeld 37 jaar oud, 19% was 50 jaar of ouder. 18% waren vrouwen (geboortegeslacht). Twee derde was blank. De BMI bedroeg gemiddeld 26 kg/m² en de patiënten kregen al een antiretrovirale behandeling sinds gemiddeld 2,5 jaar.

Belangrijk om op te merken is dat bijna 50% van de patiënten voor inclusie in de studie problemen als gevolg van de dagelijkse orale behandeling had gemeld: vooral de stress mochten ze de medicatie vergeten, en de gevolgen ervan, de angst dat iemand zo zou ontdekken dat ze hiv-positief waren (en dus een risico op stigmatisering), en het feit dat de dagelijkse inname van antiretrovirale middelen hen constant herinnerde aan hun ziekte.

CAB/RPV LA: bewezen non-inferioriteit

De primaire uitkomstmaat van de SOLAR-studie was het percentage patiënten met een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml. Dat was het geval bij 5 patiënten (1%) van de 'CAB/RPV LA'-groep en 1 patiënt (< 1%) van de 'BIC/FTC/TAF'-groep. Het gecorrigeerde verschil was 0,7% bij een non-inferioriteitsmarge van 4%. De resultaten na 12 maanden bevestigen dus dat overschakeling op injecties van CAB/RPV LA niet minder effectief is dan voortzetting van de dagelijkse orale drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF.

Een belangrijk secundair eindpunt was het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml). Dat bedroeg 90% in de groep die injecties kreeg, en 93% in de groep die de gebruikelijke medicatie verder per os innam. Opnieuw is overschakeling op CAB/RPV LA niet minder goed gebleken dan voortzetting van de dagelijkse orale behandeling met BIC/FTC/TAF: gecorrigeerd verschil - 2,7% bij een non-inferioriteitsmarge van - 12%.

Veilig

De twee behandelingsschema's werden al bij al goed verdragen. Er zijn 1915 reacties op de prikplaats waargenomen op een totaal van 5952 injecties, vooral pijn. De meeste reacties (98%) waren graad 1 of graad 2 en ze duurden niet lang (3 dagen).

CAB/RPV LA: 90% van de patiënten tevreden over de overschakeling op injecties

Zoals al gezegd, had 47% van de patiënten aangegeven dat de dagelijkse inname van antiretrovirale middelen toch een zware psychische belasting was.

De gemiddelde score van tevredenheid over de behandeling (HIVTSQ) was significant sterker verbeterd in de groep die was overgeschakeld op injecties (+ 3,36 in 1 jaar) dan in de groep die verder de orale behandeling kreeg (- 1,59 in 1 jaar). 90% van de patiënten die waren overgeschakeld op injecties en een bevraging hadden ingevuld, heeft verklaard dat ze de voorkeur gaven aan de langwerkende behandeling toegediend om de 2 maanden boven dagelijkse inname per os.

Ref: Ramgopal M.et al. Mondelinge presentatie 191, CROI 2023, Seattle

Toediening van CAB/RPV LA om de 2 maanden is even effectief gebleken en werd even goed verdragen als dagelijkse inname van BIC/FTC/TAF. Maar 90% van de patiënten heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de langwerkende injecties, een behandelingsschema dat minder stresserend, discreter en dus minder stigmatiserend is. Heel wat patiënten hebben het er immers toch moeilijk mee dat ze dagelijks medicatie moeten innemen. Wat dat betreft, biedt CAB/RPV LA dus heel wat potentieel. De zware psychische belasting van dagelijkse inname van medicatieDe SOLAR-studie is een gerandomiseerde, multicentrische, open fase 3b-non-inferioriteitsstudie. De selectiefase is uitgevoerd bij 837 hiv-geïnfecteerde patiënten ouder dan 18 jaar die de drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF (dagelijkse perorale inname) kregen en een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml) hadden sinds minstens 6 maanden voor inclusie in de studie. Tijdens de onderhoudsfase hebben 223 patiënten hun gebruikelijke drievoudige combinatietherapie voortgezet en zijn 447 patiënten na overleg met de zorgverstrekkers en aanvaarding van het studieprotocol overgeschakeld op injecties van CAB/RPV LA. 173 van die patiënten hebben de voorkeur gegeven aan een schema in 2 fasen: eerst CAB en RPV per os gedurende 1 maand en daarna injecties om de twee maanden. De overige 274 patiënten zijn meteen gestart met de injecties, dus zonder eerst een fase van orale inname.De patiënten waren gemiddeld 37 jaar oud, 19% was 50 jaar of ouder. 18% waren vrouwen (geboortegeslacht). Twee derde was blank. De BMI bedroeg gemiddeld 26 kg/m² en de patiënten kregen al een antiretrovirale behandeling sinds gemiddeld 2,5 jaar. Belangrijk om op te merken is dat bijna 50% van de patiënten voor inclusie in de studie problemen als gevolg van de dagelijkse orale behandeling had gemeld: vooral de stress mochten ze de medicatie vergeten, en de gevolgen ervan, de angst dat iemand zo zou ontdekken dat ze hiv-positief waren (en dus een risico op stigmatisering), en het feit dat de dagelijkse inname van antiretrovirale middelen hen constant herinnerde aan hun ziekte.CAB/RPV LA: bewezen non-inferioriteit De primaire uitkomstmaat van de SOLAR-studie was het percentage patiënten met een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml. Dat was het geval bij 5 patiënten (1%) van de 'CAB/RPV LA'-groep en 1 patiënt (< 1%) van de 'BIC/FTC/TAF'-groep. Het gecorrigeerde verschil was 0,7% bij een non-inferioriteitsmarge van 4%. De resultaten na 12 maanden bevestigen dus dat overschakeling op injecties van CAB/RPV LA niet minder effectief is dan voortzetting van de dagelijkse orale drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF.Een belangrijk secundair eindpunt was het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast (< 50 kopieën/ml). Dat bedroeg 90% in de groep die injecties kreeg, en 93% in de groep die de gebruikelijke medicatie verder per os innam. Opnieuw is overschakeling op CAB/RPV LA niet minder goed gebleken dan voortzetting van de dagelijkse orale behandeling met BIC/FTC/TAF: gecorrigeerd verschil - 2,7% bij een non-inferioriteitsmarge van - 12%.VeiligDe twee behandelingsschema's werden al bij al goed verdragen. Er zijn 1915 reacties op de prikplaats waargenomen op een totaal van 5952 injecties, vooral pijn. De meeste reacties (98%) waren graad 1 of graad 2 en ze duurden niet lang (3 dagen).CAB/RPV LA: 90% van de patiënten tevreden over de overschakeling op injecties Zoals al gezegd, had 47% van de patiënten aangegeven dat de dagelijkse inname van antiretrovirale middelen toch een zware psychische belasting was.De gemiddelde score van tevredenheid over de behandeling (HIVTSQ) was significant sterker verbeterd in de groep die was overgeschakeld op injecties (+ 3,36 in 1 jaar) dan in de groep die verder de orale behandeling kreeg (- 1,59 in 1 jaar). 90% van de patiënten die waren overgeschakeld op injecties en een bevraging hadden ingevuld, heeft verklaard dat ze de voorkeur gaven aan de langwerkende behandeling toegediend om de 2 maanden boven dagelijkse inname per os.Ref: Ramgopal M.et al. Mondelinge presentatie 191, CROI 2023, Seattle