...

Die gegevens zijn belangrijk. In eerdere studies is immers aangetoond dat zowel TAF als integraseremmers een gewichtstoename en/of veranderingen van de metabole parameters kunnen veroorzaken. De SOLAR-studie vanuit metabool oogpuntDe SOLAR-studie is een van de belangrijke klinische studies die zijn gepresenteerd tijdens de CROI 2023. Het is de eerste direct vergelijkende studie (non-inferioriteitsstudie) die overschakeling op CAB/RPV LA heeft vergeleken met voortzetting van de orale drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF gedurende 12 maanden bij hiv-geïnfecteerde patiënten die al minstens 6 maanden een onmeetbaar lage viruslast hadden.Op het congres zijn gegevens gepresenteerd over de evolutie van het gewicht, de middelomtrek, de heupomtrek en bepaalde metabole parameters. 59% van de patiënten was zwaarlijvig of woog te veel bij inclusie in de studie. Evolutie van het gewicht en de metabole parameters over een periode van 1 jaarTijdens een follow-up van 1 jaar is het gewicht met gemiddeld 0,40 kg gedaald bij de patiënten die waren overgeschakeld op CAB/RPV LA, en is het met gemiddeld 0,05 kg gestegen bij de patiënten die de gebruikelijke drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF hebben voortgezet. Het aantal patiënten met een gewichtstoename hoger dan 10% bedroeg 3% in de 'CAB/RPV LA'-groep en 4% in de 'BIC/FTC/TAF'-groep.De middelomtrek was gestegen met 0,19 cm in de groep die de langwerkende injecties kreeg, en met 1,64 cm in de groep die verder de gebruikelijke drievoudige combinatietherapie innam. De heupomtrek was gestegen met respectievelijk 0,26 cm en 0,51 cm.Het percentage patiënten met een metabool syndroom, abdominale adipositas of insulineresistentie is niet veranderd tijdens de follow-up van 1 jaar.Die eerste analyse is dus geruststellend wat de evolutie van het gewicht en de metabole parameters betreft bij overschakeling van een drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF dagelijks per os naar injecties van CAB/RPV LA om de 2 maanden. De waargenomen veranderingen waren klein en vergelijkbaar in de twee groepen. De auteurs zetten hun onderzoek verder om de veranderingen op lange termijn te evalueren.Ref.: Tan D. et al. Abstract 146, CROI 2023.