...

Telomeren zijn gespecialiseerde structuren die het uiteinde van de chromosomen beschermen. Maar met het verouderen en vooral onder invloed van tal van schadelijke omgevingsfactoren of een ongezonde levenswijze worden de telomeren korter. Op de duur wordt die beschermende mof dus kleiner, raakt beschadigd en daarmee ook het chromosoom, en zal de cel verouderen en afsterven. Afwijkingen van de lengte van de telomeren zijn o.a. waargenomen bij kanker, hart- en vaataandoeningen, CVA en diabetes. Ook in geval van een onbehandelde hiv-infectie zullen de telomeren sneller korter worden, met vroegtijdige veroudering als gevolg. Vandaar de vraag: beschermt een antiretrovirale behandeling de telomeren? De andere vraag luidt: verschilt de impact op de lengte van de telomeren naargelang de klasse van antiretrovirale middelen? We weten al dat tenofovir in vitro de activiteit van telomerase remt. In klinische studies correleerde tenofovir met een verkorting van de lengte van de telomeren. Op de CROI 2023 zijn nieuwe gegevens over de invloed van antiretrovirale middelen op de lengte van de telomeren gepresenteerd. Die gegevens zijn afkomstig van de SALSA-studie. Ter herinnering, die studie is uitgevoerd bij experienced patiënten die tijdens behandeling een onmeetbaar lage viruslast hadden, en heeft de virologische werkzaamheid na overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC vergeleken met die van voortzetting van de klassieke drievoudige combinatietherapie.DTG/3TC: geen significante invloed op de lengte van de telomerenWe gaan niet in op de complexe 'making of' van die studie, maar kijken vooral naar de eindresultaten over de evolutie van de lengte van de telomeren tussen inclusie in de studie en week 48. Drie vaststellingen zijn bijzonder interessant voor de dagelijkse praktijk:Aangezien overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie geen invloed heeft op de lengte van de telomeren en omdat een tweevoudige combinatietherapie niet minder doeltreffend is en minimale invloed heeft op de ontstekingsmarkers, vragen de vorsers zich af of een tweede NRTI bij patiënten bij wie het virus onderdrukt is, wel zin heeft.Ref.: Underwood M. et al. Elektronische poster 694, CROI 2023.