...

Een nieuw deel van de Belgische RUMBA-studieDe groepen van de UZ Gent hebben de RUMBA-studie uitgevoerd bij 130 patiënten die sinds meer dan 3 maanden virologisch stabiel waren met een drievoudige combinatietherapie. Die patiënten werden overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC (n = 87) of kregen verder de drievoudige combinatietherapie BIC/FTC/TAF (n = 43). 90% van de patiënten waren mannen. De gemiddelde leeftijd was 46 jaar en circa 20% van de patiënten was niet van Europese origine. Een belangrijk punt is voorts dat de patiënten die werden overgeschakeld op DTG/3TC, gemiddeld 81 kg wogen (tegen 75 kg in de andere groep). De middelomtrek was gemiddeld respectievelijk 95 en 89 cm en de BMI gemiddeld respectievelijk 26 en 22 kg/m². Die verschillen waren significant.Gunstige metabole resultaten na overschakeling op DTG/3TCNa een follow-up van 48 weken zijn kleine, maar significante verschillen in de evolutie van een aantal parameters vastgesteld in de groep die was overgeschakeld op de tweevoudige combinatietherapie DTG/3TC, in vergelijking met de groep die verder een drievoudige combinatietherapie had gekregen: GPT (daling met 0,73 E/l versus stijging met 4,55 E/l), HDL-cholesterolconcentratie (daling met respectievelijk 0,43 en 2,84 mg/dl), de trunculaire magere massa (stijging met 112 g versus daling met 474 g), de trunculaire vetmassa (stijging met respectievelijk 41 en 719 g) en de totale hoeveelheid vetweefsel (daling met 0,04% versus stijging met 1,32%). De evolutie was altijd in het voordeel van de groep die was overgeschakeld op DTG/3TC. Er is echter geen significant verschil in het gewicht, de middelomtrek, de BMI, de totale en de LDL-cholesterolconcentratie, de serumtriglyceriden, de insulineresistentie en leverfibrose vastgesteld tussen de twee groepen.De evolutie van het gewicht hangt af van de initiële BMIBij analyse van de evolutie van de trunculaire vetmassa volgens de BMI bij inclusie in de studie is enkel bij de patiënten met een initiële BMI van 30 kg/m² of meer een statistisch significante verandering van het gewicht gemeten. De patiënten met een BMI ≥ 30 kg/m² die waren overgeschakeld op DTG/3TC, waren gemiddeld 1 kg vermagerd, maar bij de patiënten die hun gebruikelijke drievoudige combinatietherapie hadden voortgezet, is het gewicht gestegen met gemiddeld 1,4 kg. Betekent dat dat het klinisch interessant zou zijn patiënten met een BMI ≥ 30 kg/m² of hoger over te schakelen op de tweevoudige combinatietherapie? Die vraag kan nog niet worden beantwoord. De studie zal 5 jaar lopen. De eerste gegevens kunnen dus nog veranderen. Afspraak op een volgend congres, maar volgens de gegevens die op de CROI 2023 zijn gepresenteerd, heeft overschakeling op DTG/3TC gunstige invloed op het gewicht en metabole parameters in vergelijking met voortzetting van de drievoudige combinatietherapie.Ref.: Vandekerckhove L. et al. Poster 672, CROI 2023.