...

De DoxyPEP-studie is in San Francisco uitgevoerd bij 327 seronegatieve patiënten die PrEP gebruikten, en 174 hiv-geïnfecteerde patiënten die een antiretrovirale behandeling kregen, die minstens 17 jaar oud waren, met een mannelijk geboortegeslacht. De patiënten hadden tijdens het afgelopen jaar minstens één van de volgende drie seksueel overdraagbare infecties opgelopen: gonorroe, Chlamydia, syfilis. De studie heeft de invloed van post-expositieprofylaxe met doxycycline op de incidentie van de bovenvermelde drie seksueel overdraagbare infecties geanalyseerd. Het gemiddelde aantal keren geslachtsgemeenschap zonder condoom tijdens de studie was iets meer dan zeven per maand. De behandeling met doxycycline werd goed gevolgd: bij onbeschermde geslachtsgemeenschap werd in 87% van de gevallen doxycycline ingenomen. Toediening van doxycycline na blootstelling verlaagde de incidentie van seksueel overdraagbare infecties met 66% bij de seronegatieve proefpersonen die PrEP gebruikten, en met 62% bij de hiv-geïnfecteerde patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen. Seksueel overdraagbare infecties zijn in volle opgang. De resultaten die met die post-expositieprofylaxe worden behaald, blijken uitstekend te zijn. Bij zuiver profylactische toediening van antibiotica is er echter altijd een risico op het opduiken van resistentie. In 20% van de gevallen van gonorroe die zijn gediagnosticeerd bij inclusie in de studie, waren de gonokokken resistent tegen doxycycline. Tijdens de studie is dat percentage bijna verdubbeld tot iets minder dan 40%. De vorsers hebben echter niet zomaar doxycycline gekozen voor hun studie. Doxycycline is goedkoop, heeft een vrij lange halfwaardetijd en wordt vooral niet meer veel gebruikt bij de behandeling van seksueel overdraagbare infecties behalve bij een Chlamydia-infectie en syfilis en dan nog enkel als de patiënt allergisch is voor de aanbevolen antibiotica. Gonorroe wordt in elk geval behandeld met een andere klasse van antibiotica. Redenen genoeg dus om het kind niet met het badwater weg te gooien. Dat zou erg jammer zijn gezien het schrijnende gebrek aan middelen om de sterke toename van seksueel overdraagbare infecties tegen te gaan.Ref.: Luetkemeyer A. et al. Abstract OALBX0103, IAS 2022, Montreal