...

Eindelijk gegevens over een hele populatieMeerdere grote studies hebben aangetoond dat onderdrukking van het virus door een antiretrovirale behandeling het risico op overdracht van het hiv op de sekspartners uitschakelt. Er zijn echter minder gegevens daarover op populatieniveau, vooral in rijke landen. Vandaar het belang van deze Australische studie, die de invloed van een hogere dekking met een antiretrovirale behandeling en gebruik van PrEP op de overdracht van het hiv over een periode van tien jaar heeft onderzocht in de staten New South Wales en Victoria. Het is de eerste volledige analyse van de preventieve werkzaamheid van een antiretrovirale behandeling bij homo- en biseksuele mannen. De longitudinale studie heeft veranderingen van de hiv-toestand, de behandeling, de onderdrukking van het virus en het gebruik van PrEP onderzocht bij 101 772 homo- en biseksuele mannen, die werden gevolgd in hiv-referentiecentra in 69 ziekenhuizen in de belangrijkste twee staten van Australië, namelijk New South Wales en Victoria.Lagere incidentie van hiv-infectieHet primaire eindpunt was de incidentie van hiv-infectie bij de mannen, die zich tijdens de follow-up minstens twee keer hadden laten testen en bij de eerste test seronegatief waren. Die cohorte telde 59 234 mannen, van wie er 1201 seropositief zijn geworden tijdens de follow-up (incidentie van 0,4 gevallen per 100 patiëntjaren follow-up). De incidentie van hiv-infectie is tussen 2010 en 2019 met 66% gedaald van 0,64 naar 0,22 gevallen per 100 patiëntjaren. De incidentie is het sterkst gedaald bij de mannen van 30-39 jaar (daling met 88%).Meer gebruik van PrEPHet aantal seronegatieve mannen dat PrEP gebruikte, is gestegen van 17% in 2016, het jaar waarin PrEP is ingevoerd, naar 36% in 2019. In dat jaar gebruikten 12 189 mannen een PrEP, dus een verdubbeling van die nieuwe vorm van preventie in slechts drie jaar.Verlaging van het aantal hiv-infectiesHet interessantste resultaat van die grote studie betreft de impact van een sterkere suppressie van het virus door een antiretrovirale behandeling in combinatie met het opstarten van PrEP bij seronegatieve patiënten op de incidentie van hiv tijdens de periode 2010-2019. De stijging van het aantal homo- en biseksuele mannen dat een antiretrovirale behandeling innam en een onmeetbaar lage viruslast had, met 27% correleerde met een daling van het aantal hiv-infecties met 66%. Elke stijging van het aantal mannen met een viruslast lager dan 200 kopieën/ml met 1% correleerde met een daling van de incidentie van hiv-infectie met 6%. Ook het gebruik van PrEP heeft bijgedragen tot de daling van het aantal hiv-infecties. De incidentie was immers 70% lager bij de mannen die PrEP gebruikten, dan bij de mannen die er geen gebruikten. Een antiretrovirale behandeling is sowieso doeltreffend op individueel niveau, maar volgens de resultaten van die studie heeft de antiretrovirale behandeling ook een stevige preventieve werking. Een combinatie van antiretrovirale behandeling, PrEP en hoge screening verlaagt de incidentie van hiv-infectie zeer sterk.Ref.: Callendar D. et al. Lancet HIV Online gepubliceerd op 14/04/2023.