...

Model van een programma van dagelijkse PrEP over een periode van 10 jaarVoor dat scenario zijn de vorsers uitgegaan van de hypothese dat 75% van de Nederlandse MSM die in aanmerking komen voor PrEP, effectief dagelijks PrEP zou innemen vanaf 1/1/2018. Inclusiecriteria waren: de laatste zes maanden seks zonder condoom hebben gehad met minstens één occasionele partner, diagnose van gonorroe van het rectum of de urethra tijdens de laatste zes maanden of een partner met een hiv-infectie die wordt behandeld met antiretrovirale middelen en een onmeetbaar lage virale belasting heeft. De 75% van de MSM die aan die criteria voldoen, is goed voor ongeveer 5,5% van de Nederlandse MSM, dus ongeveer 11.000 mannen bij wie PrEP zou worden gestart. In hun model zijn de vorsers voorts uitgegaan van de hypothese dat de patiënten de PrEP zouden stopzetten als bij een jaarlijks onderzoek zou blijken dat ze niet meer voldoen aan de inclusiecriteria van het model, terwijl er regelmatig nieuwe MSM die voldoen aan de criteria, zouden bijkomen tot 31/12/2027. Het model heeft de evolutie van het aantal nieuwe gevallen van hiv-infectie en gonorroe tijdens die tien jaar berekend.Impact op hiv-infectieBij het totale aantal patiënten dat in het model zou worden opgenomen tijdens een periode van tien jaar, zou het totale aantal hiv-infecties met 61% dalen en zou de incidentie van hiv-infectie tegen 2027 met 69% dalen. Op die manier zouden in het totaal bijna 4.000 nieuwe infecties kunnen worden vermeden. Volgens de onderzoekers zou dat vooral toe te schrijven zijn aan de betere systematische screening op hiv bij deelname aan een PrEP-programma dan aan het biologische effect van de PrEP zelf.Impact op gonorroe Het frappantste resultaat, en dat is nieuw, is dat de incidentie van gonorroe in tien jaar met 97% zou dalen, dus meer dan de incidentie van hiv-infectie. In 2027 zou nog maar 3% van de gevallen van gonorroe bestaan die in 2018 werden waargenomen. Dat staat dus haaks op het vermoeden van velen dat PrEP MSM een vrijkaart zou geven voor een losbandig seksueel leven zonder condoom, waardoor het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen zou stijgen. Het model bewijst dus dat dit niet zo is. De verklaring daarvoor is opnieuw dat de patiënten in het kader van een PrEP regelmatig worden gecontroleerd op gonorroe en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Daardoor verbetert de controle en daalt de incidentie van de infecties op lange termijn.Ref.: Reitsema M. et al. AIDS, december 2019, online te raadplegen op de website van het tijdschrift.