...

De studie werd uitgevoerd bij de 268 patiënten van de PROUD-studie, die waren gerandomiseerd naar een uitgestelde behandeling en die dus niet meteen een preventieve behandeling hadden gekregen. Binnen die groep hebben 21 mensen het hiv opgelopen tijdens het eerste jaar van follow-up, dus een zeer hoge incidentie van hiv-infectie van 8,8%. De onderzoekers hebben echter vastgesteld dat de incidentie verschilde naargelang van de risicofactoren bij inclusie in de studie.Belangrijke vaststellingen zijn dat soa enkel voorkwamen in de orofarynx of op de penis en dat actieve anale geslachtsgemeenschap zonder condoom het risico op een duidelijke hiv-infectie niet verhoogde. Dat betekent dus dat een dringende PrEP vooral geïndiceerd is bij soa van het rectum en syfilis. Andere factoren die de incidentie van hiv-infectie verhoogden, waren chemseks, een voorgeschiedenis van meerdere hiv-tests, de eerdere onderbroken PrEP en een voltijdse job, maar die verschillen waren niet statistisch significant. De meeste risicofactoren voor hiv die in deze studie werden teruggevonden, ongeacht of ze al dan niet significant waren, worden gedekt door de richtlijnen voor PrEP. Frequente passieve anale seks zonder condoom, syfilis of een rectale Chlamydia- of gonokokkeninfectie sinds minder dan drie maanden zijn dringende indicaties voor PrEP. Die patiënten dreigen significant vaker een hiv-infectie op te lopen en vormen dus een prioritaire doelgroep voor PrEP.Ref.: White E. et al. BM Journals: Sexually Transmitted Infections, online gepubliceerd voor de papieren versie, 27/03/2019.