...

Bij nazicht van de wetenschappelijke literatuur over PrEP hebben de vorsers 14 klinische studies bij in het totaal meer dan 20.000 patiënten, 8 observationele studies en 7 studies die specifiek de therapietrouw hebben geëvalueerd, geselecteerd. Drie groepen van resultaten zijn bijzonder interessant en vooral instructief:Ref.: Chou R. et al. JAMA 2019,11 juin;321(22):2214-2230. Kan op de website worden geraadpleegd.