...

In de studies die tot nog toe de invloed van inname van PrEP tijdens de zwangerschap hebben geëvalueerd, werden de zuigelingen gedurende hoogstens 12 maanden na de geboorte gevolgd. Op een eerder congres van de IAS zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een studie uitgevoerd in Kenia om de groei en de neurologische ontwikkeling te evalueren van kinderen van twee tot drie jaar van wie de moeders tijdens de zwangerschap PrEP hadden gebruikt. Bij die tussentijdse analyse was er geen significant verschil tussen die kinderen en de kinderen van wie de moeders geen PrEP hadden gebruikt tijdens de zwangerschap. Op het ogenblik van de analyse waren de gegevens beschikbaar van 664 moeder-kindkoppels. De mediane leeftijd van de moeders en de kinderen bij inclusie in de studie was respectievelijk 28 jaar en 26 maanden. 17% had voor het eerst PrEP gebruikt tijdens de zwangerschap. Volgens de eerste resultaten was de incidentie van groeiachterstand of te laag gewicht niet hoger of lager bij de kinderen die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan PrEP, dan bij de kinderen die tijdens de zwangerschap niet waren blootgesteld. Na 24, 30 of 36 maanden was er geen verschil in de lichaamslengte en het gewicht tussen de twee groepen. De neurologische ontwikkeling van de kinderen die tijdens de zwangerschap waren blootgesteld aan PrEP, was dezelfde als die van de niet-blootgestelde kinderen. Deze preliminaire resultaten bevestigen dus eerdere studies, die hebben aangetoond dat het gebruik van PrEP tijdens de zwangerschap geen gevaar inhoudt. De WGO raadt vrouwen die een hoog risico op hiv-infectie lopen, aan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding dagelijks een PrEP op basis van TDF te gebruiken. Die aanbeveling wordt bijgetreden door studies bij een groot aantal hiv-geïnfecteerde vrouwen die tijdens de zwangerschap TDF hebben ingenomen. In die studies is aangetoond dat TDF geen risico inhoudt voor de moeder of het kind. Ref.: Gomez L. et al. Abstract OAC0502, IAS 2022, Montreal.