...

Op zoek naar avontuur, meer alcohol- en drugsgebruik, minder verantwoordelijkheden, minder remmingen ... tijdens de vakantie worden de teugels weleens gevierd, maar die zorgeloosheid houdt ook een groter gevaar op besmetting in bij mannen die seks hebben met mannen. Vandaar het voorstel om hiv-negatieve mannen die een hoog risico op besmetting lopen, een PrEP te geven enkel tijdens de vakantie. Maar is dat doeltreffend en vooral, leeft de patiënt de behandeling goed na?Om die vragen te beantwoorden, hebben vorsers van de Universiteit van Pittsburgh op spreekuur 54 mannen gerekruteerd die hadden toegegeven tijdens vorige vakanties meer dan twee keer seks zonder condoom te hebben gehad met andere mannen. Na het geven van hun toestemming zijn de proefpersonen twee weken voor het geplande vertrek op vakantie op spreekuur gekomen voor een routineonderzoek en een hiv-test.Als alles in orde was, zijn ze een week voor het vertrek teruggekomen voor een informatiesessie over PrEP en hebben ze een voorschrift meegekregen voor de duur van hun vakantie. Het toedieningsschema bestond uit starten van de PrEP een week voor het vertrek en voortzetting van de PrEP gedurende de hele vakantie en een week na terugkeer thuis.Drie dagen na de terugkeer werd een bloedafname verricht om de therapietrouw te controleren.Drie maanden later werd een nieuwe hiv-test uitgevoerd om de virologische toestand te controleren. Bij terugkeer gaf 75% van de proefpersonen aan meerdere keren onbeschermde seks te hebben gehad en meer dan een derde verklaarde dat ze drugs voor recreatieve doeleinden hadden gebruikt. Hoewel te vrezen was dat de vakantie nu niet bepaald een ideale tijd is om een behandeling stipt na te leven, wezen de bloedonderzoeken er toch op dat 91,5% de PrEP dagelijks had ingenomen. Iets minder dan een derde heeft bijwerkingen gekregen zoals diarree, winderigheid en nausea, maar niemand heeft de PrEP onderbroken wegens bijwerkingen. En last but not least, er werd geen enkel geval van hiv-infectie geregistreerd.Interessant is verder nog dat 71% van de proefpersonen de PrEP na de vakantie zou willen voortzetten. Als je iets probeert, zal je het ook gemakkelijker aannemen, en dat blijkt dus ook in deze situatie het geval te zijn. Tijdens de proefperiode in de zomer konden de patiënten ervaring opdoen met de PrEP zodat ze gemakkelijker besloten de PrEP voort te zetten.Ref.: Egan J.F. et al. Journal of AIDS 84;508-513, 2020.