...

Het verband ramen tussen PrEP en zelfgebruik van antibioticaDe publicatie in het tijdschrift Sexually Transmitted Infections is gebaseerd op de onlinepeiling PrEP Users Survey, die werd uitgevoerd door twee grote patiëntenverenigingen in het Verenigd Koninkrijk, namelijk PrEPster en iwantPrEPnow, in samenwerking met de Britse minister voor volksgezondheid. De peiling werd uitgevoerd in 2019. Naast de gebruikelijke vragen werd nog de volgende vraag gesteld: "Koopt u via het internet of andere kanalen antibiotica om een seksueel overdraagbare aandoening te voorkomen?" 1.856 patiënten hebben die vraag beantwoord (98% mannen, 93% mannen die seks hadden met andere mannen, 85% blanken en 63% ouder dan 35 jaar). Bijna de helft waren stedelingen (48%), die hoofdzakelijk in Londen leefden, en 95% werd gevolgd in aidsreferentiecentra, de dienst infectieziekten van grote ziekenhuizen en huisartsen.Patiënten die een zeer hoog risico op seksueel overdraagbare aandoeningen lopen9% van de respondenten zei dat ze zelf antibiotica kochten om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen, 91% zei dat ze dat niet deden. Het percentage patiënten dat de laatste zes maanden minstens vijf keer onbeschermde geslachtsgemeenschap had gehad met onbekende partners, het percentage patiënten dat in het verleden al één of meerdere keren een seksueel overdraagbare aandoening had opgelopen, en het percentage patiënten dat vaak aan chemseks deed, waren hoger bij de patiënten die zelf antibiotica kochten.Dat profiel wijst erop dat patiënten die PrEP gebruiken en meerdere risicofactoren voor het oplopen van een seksueel overdraagbare aandoening vertonen, beseffen dat ze risico lopen en zelf antibiotica kopen zonder medisch advies in een poging infectie te voorkomen voor er symptomen optreden en zonder screeningtest. Dat gedrag zou op termijn de resistentie tegen antibiotica kunnen doen stijgen. De vorsers concluderen dan ook dat het belangrijk is patiënten die PrEP gebruiken, goed in te lichten over de risico's voor de gezondheid van automedicatie met antibiotica en over het belang van een diagnose en gerichte behandeling in geval van een seksueel overdraagbare aandoening, vooral de patiënten die door hun seksuele gedrag een hoog risico op seksueel overdraagbare aandoeningen lopen.Ref.: O' Hallaran C. et al. Sexually Transmitted Infections, online gezet op 20/10/2020.