...

Orale PrEP is in de Verenigde Staten goedgekeurd sinds 2012 (injecteerbare PrEP is vorig jaar goedgekeurd). Het blijkt echter moeilijk te zijn de toegang tot PrEP te verbeteren, vooral voor groepen die verhoudingsgewijs vaker een hiv-infectie oplopen, zoals zwarte mannen en latino's die geslachtsgemeenschap hebben met mannen, en zuiderlingen. Om de toegang tot PrEP te ramen, hebben de vorsers de PrEP-to-need ratio (PnR) berekend, namelijk het aantal mensen dat PrEP krijgt, gedeeld door het aantal nieuwe diagnosen in die groep tijdens datzelfde jaar. Voor hun studie zijn de auteurs uitgegaan van de gegevens van de apotheken van 2012 tot 2021 om het aantal PrEP-gebruikers per regio te bepalen. Tijdens de laatste tien jaar is de PnR in alle streken van de USA veel sneller gestegen bij blanken dan in andere raciale of etnische groepen. De toegang tot PrEP blijkt dus zeer ongelijk te zijn. In het zuiden van de USA was de PnR in alle groepen, ongeacht het ras of de etnische herkomst, lager dan in de andere streken van de USA. Dat wijst dus op een regionale ongelijkheid tussen de raciale en etnische groepen. Een mogelijke oplossing voor dat probleem is de ontwikkeling van aangepaste hulpprogramma's die zorgen voor een betere toegang tot PrEP in gemeenschappen waar het infectierisico hoog is.Ref.: Sullivan P. et al. Abstract OALBX01, IAS 2022, Montreal