...

Deze zeer uitgebreide studie geeft o.a. informatie over de evolutie van het percentage resistentie tegen tenofovir en emtricitabine, de twee werkzame stoffen in PrEP. De cumulatieve frequentie van resistentie tegen tenofovir bij de ongeveer 6.500 patiënten die voor het starten van de antiretrovirale behandeling geen resistentie tegen tenofovir vertoonden, bedroeg 0,27% na 1 jaar, 0,55% na 3 jaar en 0,70% na 5 jaar. De cumulatieve frequentie van resistentie tegen emtricitabine (follow-up van 6.601 patiënten) was 1,2% na 1 jaar, 2,5% na 3 jaar en 3,3% na 5 jaar. De vorsers leiden daaruit af dat het risico op transmissie van het virus tijdens PrEP als gevolg van opduiken van resistentie laag is. Dat is echter een indirecte conclusie. Verder onderzoek naar het risico op transmissie van het virus is wenselijk om ons volledig te kunnen geruststellen.Ref.: Younger J. et al. Antiviral Therapy, online gepubliceerd in maart 2019.