...

Klinische studies hebben ons gerustgesteld over het eventuele risico op evolutie naar chronische nierinsufficiëntie bij mensen die een PrEP volgen met een combinatie van TDF en emtricitabine. Het risico bleek zeer laag te zijn. Maar bij een breder gebruik van prEP zou dat risico weleens groter kunnen zijn aangezien de prevalentie van risicofactoren voor nierinsufficiëntie hoger zou kunnen zijn in het reële leven dan in gerandomiseerde klinische studies.De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van de grote Australische multicentrische EPIC-NSW-studie over PrEP bij mensen die een zeer hoog risico liepen op hiv-infectie. De post-hocanalyse werd uitgevoerd bij mensen bij wie PrEP was gestart tussen maart 2018 en april 2019 en van wie de nierfunctie was gemeten bij inclusie in de studie en minstens één keer voor afsluiting van de studie. Het primaire eindpunt was een recentelijk opgetreden nierinsufficiëntie gedefinieerd als een geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m².De studie werd uitgevoerd bij 6.808 patiënten, overwegend mannen (99%) van gemiddeld 35 jaar. Circa 26% had bij inclusie in de studie een eGFR < 90 ml/min/1,73 m².Tijdens een gemiddelde follow-up van 1,2 jaar zijn zes gevallen van daling van de nierfunctie per 1.000 persoonsjaren geregistreerd. Bij multivariate analyse waren een leeftijd hoger dan 50 jaar bij het starten van de behandeling en een initiële eGFR < 90 ml/min/1,73 m² de belangrijkste risicofactoren voor daling van de nierfunctie.Ref.: Drak D. et al. AIDS 2021;35(14):2319-2326.