...

Volgens de richtlijnen van de FDA is PrEP in de vorm van injecties van cabotegravir geïndiceerd bij seksueel actieve volwassenen en adolescenten, die meer dan 35 kg wegen, die verklaren een risicogedrag aan de dag te leggen waardoor ze continu een aanzienlijk risico op infectie met het hiv lopen en die seronegatief zijn. PrEP is goedgekeurd voor cis- en transmannen en -vrouwen, dus zonder geslachtsbeperking.De injecties van cabotegravir mogen enkel door een arts worden toegediend. Mensen die een injecteerbare PrEP willen starten, krijgen eerst een oplaaddosis: hetzij twee maandelijkse injecties van cabotegravir hetzij cabotegravir tabletten eenmaal daags. Pas daarna worden ze overgeschakeld op cabotegravirinjecties om de twee maanden. De injecties van cabotegravir moeten binnen 7 dagen voor tot 7 dagen na de voorziene dosis worden toegediend. Als het meer dan 7 dagen geleden is dat de laatste injectie is toegediend, moet men tijdelijk dagelijks cabotegravir per os innemen tot de datum van de volgende injectie.Twee grote studiesTwee grote studies hebben de veiligheid en de werkzaamheid van injecteerbare PrEP met cabotegravir vergeleken met die van een klassieke orale behandeling met TDF/FTC.De HPTN083-studie is uitgevoerd bij meer dan 4.000 cismannen en transvrouwen die geslachtsgemeenschap hadden met andere mannen, op de vijf continenten. De studie werd in mei 2020 voortijdig onderbroken nadat een tussentijdse analyse had aangetoond dat de cabotegravirinjecties even goed werkten als de dagelijks in te nemen pillen. Bij verdere analyse van de resultaten waren injecties van cabotegravir statistisch significant beter (ongeveer 66%) dan de klassieke dagelijkse perorale behandeling bij de preventie van hiv-infectie.Een parallelle studie, de HPTN084-studie, heeft PrEP met cabotegravirinjecties vergeleken met PrEP met dagelijkse orale inname van TDF/FTC bij meer dan 3.000 jonge cisvrouwen in zwart Afrika.Ook die studie werd vervroegd afgesloten nadat een tussentijdse analyse de superioriteit van de injecties had aangetoond. Bij een eerste analyse was het risico op hiv-infectie 89% lager bij de vrouwen die cabotegravirinjecties kregen, dan bij de vrouwen die dagelijks pillen innamen. Bij verdere analyse en follow-up bleken cabotegravirinjecties zelfs nog effectiever te zijn (daling van het risico met 92%) als een proefpersoon, die blijkbaar al in het begin van de studie seropositief was, niet werd meegeteld.Een nieuwe generatie om de epidemie in te dijkenDe goedkeuring van de FDA van cabotegravirinjecties als PrEP zal de preventie van hiv-transmissie sterk ten goede komen. Met nauwelijks zes injecties per jaar kan die zeer doeltreffende vorm van PrEP de curve van de epidemie doen dalen, maar op één voorwaarde: er moet tevens een efficiënte en vooral billijke strategie worden uitgewerkt om alle mensen, urbi et orbi, die de bescherming het meest nodig hebben, toegang te geven tot alle beschikbare preventieve middelen. Het is nog niet bekend wanneer het EMA cabotegravirinjecties voor PrEP zal goedkeuren voor de Europese markt.Ref.: officiële mededeling van de FDA, 20/12/2021.