...

De ANRS-PREVENIR-studie is een prospectief cohortonderzoek dat wordt uitgevoerd bij mannen in de streek van Parijs die seks hebben met mannen en een zeer hoog risico op infectie met het hiv lopen. De patiënten mochten voor PrEP (TDF/FTC) kiezen tussen dagelijkse inname en inname volgens noodzaak.Tussen mei 2017 en maart 2019 werden 3.067 patiënten opgenomen in 22 Parijse referentiecentra. 44% had nog nooit PrEP gebruikt. De gemiddelde leeftijd was 36 jaar en 98,5% waren mannen die seks hadden met mannen. Bij inclusie heeft 50,5% gekozen voor dagelijkse PrEP en 49,5% voor inname volgens noodzaak. Het gemiddelde aantal occasionele sekspartners tijdens de laatste drie maanden voor inclusie was tien (bij sommigen was dat 20) en het gemiddelde aantal keren geslachtsgemeenschap zonder condoom tijdens de laatste vier weken voor inclusie was twee (en kon bij sommigen oplopen tot tien).De eerste resultaten betreffen een follow-up van 22 maanden. De totale incidentie van hiv-infectie bedroeg 0,11 per 100 patiëntjaren (drie seropositieve patiënten in de groep met dagelijkse PrEP en drie in de groep PrEP volgens noodzaak).In die studie werd ook de incidentie van seksueel overdraagbare infecties bepaald bij mensen die gebruik maakten van PrEP. De totale incidentie van seksueel overdraagbare infecties bedroeg 73 per 100 patiëntjaren. Dat cijfer is stabiel gebleven gedurende de hele follow-up behalve tijdens de strenge lockdown tijdens de eerste covid-19-golf. Tijdens die laatste periode bedroeg de incidentie 32,4 per 100 patiëntjaren. De incidentie van hepatitis C-virusinfectie was 0,69 per 100 patiëntjaren. Nog twee interessante bevindingen: het aantal patiënten dat uit het oog werd verloren, was 10,3 per 100 patiëntjaren en 19 (0,6%) patiënten hebben de PrEP stopgezet wegens bijwerkingen, hoofdzakelijk wegens maag-darmproblemen (n = 12) en achteruitgang van de nierfunctie (n = 4). Al met al dus bemoedigende en geruststellende resultaten: de incidentie van hiv-infectie blijkt zeer laag te zijn en even laag bij dagelijkse PrEP als bij inname volgens noodzaak. Seksueel overdraagbare infecties blijven echter een probleem. Vandaar het belang van regelmatige screening en informatieverstrekking.Ref.: Molina J-M et al. Abstract 148, CROI 2021.