...

Op 15 mei 2020 heeft de FDA via een versnelde procedure groen licht gegeven voor pomalidomide bij de behandeling van een kaposisarcoom als gevolg van aids dat niet reageert op de antiretrovirale behandeling, en van een kaposisarcoom bij hiv-negatieve patiënten.Die goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de 12-C-0047-studie, een open fase I/II-studie met één behandelingsgroep bij 28 patiënten (18 hiv-patiënten en 10 hiv-negatieve patiënten). Alle patiënten vertoonden gevorderde letsels. De patiënten kregen pomalidomide 5 mg eenmaal per dag gedurende 21 cycli van 28 dagen.