...

De Franse vereniging AIDES heeft tussen juli en oktober 2021 een papieren en online vragenlijst verspreid via haar sociale netwerken en interne nieuwsbrief. Die vragenlijst telde 16 vragen over sociaal-demografische gegevens, de persoonlijke interesse, het vertrouwen in de werkzaamheid, de verhoopte verbetering van de levenskwaliteit en de potentiële bezwaren tegen die nieuwe antiretrovirale middelen.581 hiv-geïnfecteerde patiënten hebben de enquête beantwoord, overwegend mannen (79%), van Franse nationaliteit (82%). De mediane leeftijd was 52 jaar. 52% van de respondenten leefde alleen en zonder kinderen.Ongeveer de helft van de respondenten, 47% om precies te zijn, zegt erg geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheid van een behandeling met langwerkende antiretrovirale middelen. Vooral patiënten die al andere geneesmiddelen innemen, en patiënten van wie de omgeving niet weet dat ze hiv-positief zijn, blijken daar interesse voor te hebben.Een overgrote meerderheid van de patiënten zegt vertrouwen te hebben in de werkzaamheid van de nieuwe galenische vorm en denkt dat die hun levenskwaliteit kan verbeteren. Ze verklaren zich bereid de nieuwe geneesmiddelen te gebruiken ondanks de mogelijke bijwerkingen.Eén van de mogelijke bezwaren is vooral het feit dat de patiënt zich daarvoor naar het ziekenhuis moet begeven, wat toch als een groot nadeel wordt beschouwd. Een aantal patiënten zegt verder dat ze zeer tevreden zijn met de huidige behandeling en zien het nut van verandering niet in.De peiling leert dus dat hiv-geïnfecteerde patiënten belangstelling vertonen voor nieuwe langwerkende geneesmiddelen en met name patiënten van wie de huidige situatie bemoeilijkt wordt doordat ze de ziekte willen geheim houden of doordat ze tegelijk nog andere geneesmiddelen moeten innemen.Er zou een oplossing moeten worden gezocht voor het probleem van verplaatsing naar het ziekenhuis. Zo zouden huisartsen de injecties kunnen toedienen, wat toch veel eenvoudiger en bovendien veel discreter is. Ref.: Lacoux C. et al. Abstract PJ147, AFRAVIH 2022, Marseille.