...

Er mogen dan nog, in absolute cijfers, meer hiv zelftests in Vlaanderen worden aangekocht dan in Brussel of Wallonië, relatief gezien zijn het er meer in het zuiden van het land. "Het is nog te vroeg om de impact van de tests op het aantal nieuwe besmettingen te evalueren", zegt Thierry Martin, de directeur van het Plate-Forme dat actief is in Wallonië en Brussel en werkt rond de preventie van aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.De zelfstests zijn een eerste indicatie. Het is aan de patiënt om bij een positieve test contact op te nemen met een arts om de diagnose bevestigd te zien. Hoeveel zelftesters die stap zetten, is ninet geweten."De screening is de hoeksteen van de preventie. Iedereen is vrij om te kiezen welke manier van screening hij verkiest. Het belangrijkste is dat de besmette persoon vroegtijdig onderzocht kan worden zodat hij snel in het verzorgingssysteem terecht kan komen", zegt Martin. "Een aangepaste behandeling met hiv-remmers verlaagt de virale lading in het bloed en de andere vloeistoffen tot een zeer lage hoeveelheid (een niet-detecteerbare virale lading), wat het risico op seksuele overdracht vermindert." Het platform pleit eveneens voor de uitbreiding van kosteloze anonieme screenings.In 2015 werden 1.001 nieuwe gevallen van hiv-besmetting gerapporteerd in België, zo blijkt uit het jaarrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Cijfers voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.* deze cijfers komen van Axone Pharma