PIP, tussen PrEP en PEP

...

PrEP en PEP zijn beide zeer doeltreffend bij de preventie van hiv-infectie, maar geen van beide is een betere keuze voor mensen die maar heel af en toe worden blootgesteld aan het hiv. Uitgaande van die vaststelling heeft een groep Canadese vorsers een intermediaire vorm van preventie uitgetest bij een honderdtal kandidaten, meer bepaald PEP in pocket (PIP). Daarbij krijgt de patiënt op voorhand een voorschrift voor 28 dagen PEP. Hij kan de behandeling dan meteen starten in geval van riskante niet-beschermde geslachtsgemeenschap. De patiënt verbindt er zich toe zo snel mogelijk op spreekuur te gaan in het referentiecentrum voor follow-up tijdens de inname van PIP. Welke patiënten komen in aanmerking voor PIP? Mensen die 0 tot 4 keer per jaar worden blootgesteld aan een contact met een hoog risico op infectie. Het zijn voorzichtige mensen, die altijd een condoom gebruiken, maar het kan gebeuren dat het condoom scheurt tijdens de geslachtsgemeenschap of dat de persoon in kwestie er geen heeft als de gelegenheid zich voordoet. Het kan ook gaan om een patiënt die PrEP gebruikt, maar beslist daarmee te stoppen, maar toch graag zou willen beschikken over iets dat hij kan innemen in geval van nood, of een patiënt die zelden zijn injectiemateriaal deelt, of iemand die moeilijk snel aan een klassieke PEP kan geraken omdat hij op het platteland leeft, ver van een urgentiecentrum, of omdat hij geen vervoer heeft.De retrospectieve studie is uitgevoerd bij 112 deelnemers van gemiddeld 37 jaar (96% mannen). 35 (31%) van de 112 hebben effectief hun vooraf opgestelde voorschrift gebruikt na een accidentele blootstelling. 16 hebben de PIP slecht één keer gebruikt tijdens een gemiddelde follow-up van 2 jaar en 19 hebben de PIP meerdere keren gebruikt. In het totaal ging het om 69 PIP-kuren. Daarbij is geen enkel geval van hiv-infectie waargenomen. Vijf proefpersonen hebben het gebruik van PIP stopgezet, 4 omdat het risico volgens hun gezondheidswerker veranderd was, en één wegens bijwerkingen. 31% heeft beslist een PrEP te gebruiken tijdens de observatieperiode. 30% heeft de omgekeerde beweging gemaakt en is overgeschakeld op een PIP. Nog een laatste en bijzonder interessant punt is dat de PIP volgens de onderzoekers op jaarbasis 43% minder kost dan als je mensen die maar heel af ten toe risico lopen, een PrEP zou voorschrijven. PIP biedt tal van voordelen ten opzichte van PrEP en PEP in geval van weinig frequente risicocontacten: virologische werkzaamheid, onmiddellijke toegang tot preventie, lagere kosten en autonomie en bewegingsvrijheid voor de patiënt. Het zou wenselijk zijn een prospectieve studie op touw te zetten om die interessante observaties te bevestigen.Ref.: Billick MJ et al. IDWeek 2023, Boston.