...

Op grond van de vele gegevens die in de SALSA zijn verzameld, hebben de vorsers een post-hocanalyse uitgevoerd van de tevredenheid over de behandeling geëvalueerd met de HIVTSQ (HIV Treatment Satisfaction Questionnaire) en de hinder als gevolg van de symptomen gemeten via de SDM-score (Symptom Distress Module). Bij de patiënten van 50 jaar of ouder die waren overgeschakeld op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC, waren de gemiddelde score op de HIVTSQ en de subscore van de levenswijze en het welzijn na 4 en 24 weken sterker verbeterd dan in de groep die verder een klassieke drievoudige combinatietherapie had gekregen, en daarna zijn die cijfers gestabiliseerd tot week 48. Dat was ook zo bij de patiënten jonger dan 50 jaar. Bij de 50-plussers was de SDM-score na 4 en 24 weken sterker verbeterd in de DTG-3TC-groep dan in de groep die de klassieke drievoudige combinatietherapie had voortgezet, en daarna is die score stabiel gebleven tot week 48. Bij de patiënten jonger dan 50 jaar was de SDM-score in dezelfde mate verbeterd in de twee behandelingsgroepen. Dat wijst er dus op dat 50-plussers (net zoals jongere patiënten trouwens) zeer tevreden zijn bij overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC en dus ook baat vinden bij de voordelen van de moderne behandelingen.Ref.: Kumar P. et al. Abstract EPB140, IAS 2022, Montreal