Tussen 2010 en 2020 hebben de vorsers in zes Parijse ziekenhuizen 25 gevallen van pancreaskanker gediagnosticeerd, waarvan ze er 24 hebben opgenomen in het casus-controleonderzoek samen met 96 controlepersonen. De incidentie van pancreaskanker bij personen met hiv werd geraamd op 28 per 100.000 persoonsjaren. 88% van de patiënten waren mannen. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de diagnose was 57 jaar. Ter herinnering, in de algemene bevolking wordt de diagnose van pancreaskanker gesteld op een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Het laagste aantal CD4-cellen bedroeg gemiddeld 208/mm³. Op het ogenblik van de diagnose was dat 641.

In de helft van de gevallen werd de diagnose van kanker gesteld als er al metastasen waren. De sterfte was 91%. De gemiddelde tijd tussen de diagnose en het overlijden was elf maanden. Het ging merendeels om een adenocarcinoom. Het is onmogelijk precieze risicofactoren te achterhalen in zo'n kleine studie, maar roken, veel alcohol drinken en inname van bepaalde antiretrovirale middelen zouden pancreaskanker in de hand werken.

Bij patiënten met hiv treedt pancreaskanker vroeger op en is de kanker agressiever.

Ref. : Chawki S. et al. Poster P186, HIV Glasgow 2022.

Tussen 2010 en 2020 hebben de vorsers in zes Parijse ziekenhuizen 25 gevallen van pancreaskanker gediagnosticeerd, waarvan ze er 24 hebben opgenomen in het casus-controleonderzoek samen met 96 controlepersonen. De incidentie van pancreaskanker bij personen met hiv werd geraamd op 28 per 100.000 persoonsjaren. 88% van de patiënten waren mannen. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de diagnose was 57 jaar. Ter herinnering, in de algemene bevolking wordt de diagnose van pancreaskanker gesteld op een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Het laagste aantal CD4-cellen bedroeg gemiddeld 208/mm³. Op het ogenblik van de diagnose was dat 641.In de helft van de gevallen werd de diagnose van kanker gesteld als er al metastasen waren. De sterfte was 91%. De gemiddelde tijd tussen de diagnose en het overlijden was elf maanden. Het ging merendeels om een adenocarcinoom. Het is onmogelijk precieze risicofactoren te achterhalen in zo'n kleine studie, maar roken, veel alcohol drinken en inname van bepaalde antiretrovirale middelen zouden pancreaskanker in de hand werken.Bij patiënten met hiv treedt pancreaskanker vroeger op en is de kanker agressiever.Ref. : Chawki S. et al. Poster P186, HIV Glasgow 2022.