...

De studie werd tussen 2006 en 2016 uitgevoerd bij 3.177 hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 tot 75 jaar die werden behandeld. Die patiënten werden vergeleken met 29.219 niet-seropositieve mensen. Geen enkele van de proefpersonen had al een screening op colorectale kanker ondergaan bij inclusie in de studie.Eerste vaststelling: geen verschil in de toegang tot screening, integendeel, het aantal patiënten dat werd gescreend op colorectale kanker, was significant hoger bij de hiv-geïnfecteerde patiënten (85,6%) dan bij de niet-seropositieve patiënten (79,1%). Tweede vaststelling: geen verschil in het aantal adenomen (respectievelijk 19,6% en 22,6%) en colorectale kankers (respectievelijk 0,5% en 1%) dat kon worden gedetecteerd. Een hiv-infectie blijkt geen bepaalde impact te hebben op de frequentie van adenomen en colorectale kanker. Een daling van het aantal CD4-cellen correleerde niet met een hogere waarschijnlijkheid van adenoom of colorectale kanker.Ref.: Lam JO et al. J of AIDS 2019;81(3):284-291.