...

Seropositieve transplantatie: flagrante ongelijkheden wegwerkenHet aantal hiv-geïnfecteerde patiënten met terminaal nierfalen dat een niertransplantatie nodig heeft, stijgt. De eerste onderzoeken in Zuid-Afrika hebben geleerd dat het mogelijk is een nier van een hiv-geïnfecteerde donor met succes te transplanteren bij een hiv-geïnfecteerde ontvanger. In 2013 heeft het Amerikaanse congres de HOPE-weg (HIV Organ Policy Equality) goedgekeurd, die dergelijke transplantaties toestaat voor researchdoeleinden. In het kader van het 'Hope in Action'-onderzoeksproject heeft een groep vorsers een observationele studie uitgevoerd om het effect van een seropositieve transplantatie (zoals een dergelijke interventie wordt genoemd) op de patiënt en het transplantaat te evalueren in het reële leven en vooral om die resultaten te vergelijken met de resultaten die worden behaald na transplantatie van een nier van een hiv-negatieve donor bij een hiv-geïnfecteerde ontvanger.Hope in ActionDe studie werd uitgevoerd bij 75 hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie tussen 2016 en 2019 een nier van een overleden donor was overgeplant in 14 referentiecentra in de USA. In een derde van de gevallen (n = 25) was ook de donor hiv-positief; in twee derde van de gevallen ging het om een klassieke transplantatie met een nier van een hiv-negatieve donor.De mediane leeftijd van de getransplanteerde patiënten was 51 jaar. 71% waren mannen. 85% waren Afro-Amerikanen en 23% was tevens geïnfecteerd met het HCV. Alle patiënten kregen een antiretrovirale behandeling en hadden een onmeetbaar lage virale belasting. Het aantal CD4-cellen was hoger dan 500, wat erop wees dat het immuunsysteem in vrij goede doen was. Geen enkele patiënt vertoonde een opportunistische infectie, maar 16% had wel al ooit een opportunistische infectie opgelopen. De frequentste oorzaak van terminaal nierfalen was hypertensie (36%), gevolgd door aantasting van de nieren door het hiv.Van de 57 overleden donoren waren er 15 hiv-positief. 9 kregen voor overlijden een antiretrovirale behandeling. Bij de 6 andere donoren, die niet werden behandeld, bedroeg de gemiddelde virale belasting 183.000 kopieën/ml. Hun gemiddelde leeftijd was 30 jaar. De gemiddelde follow-up was 1,4 jaar in de groep met een hiv-positieve donor en 1,8 jaar in de groep met een hiv-negatieve donor.Een ongevaarlijke optieEen samenvatting van de belangrijkste resultaten van de studie, die aantoont dat transplantatie tussen hiv-geïnfecteerde patiënten nagenoeg even goed is als een klassieke transplantatie van een hiv-negatieve donor naar een hiv-geïnfecteerde ontvanger.Ref.: Durand C.M. et al. American Journal of Transplantation, online gezet op 23/07/2020.