...

De twee studies werden uitgevoerd door dr. Sean Singer en zijn team van de dienst dermatologie van het Brigham and Women's Hospital in Boston (Harvard University Medical School). Voor hun onderzoek hebben ze de gegevens geanalyseerd van meer dan 800.000 Amerikaanse burgers die de Centers for Disease Control and Prevention hadden verkregen via een telefonische enquête in het kader van bewaking van gedragsgebonden risicofactoren in de Amerikaanse bevolking.Huidkanker en seksuele geaardheidDe eerste studie heeft het effect van de seksuele geaardheid op huidkanker onderzocht. Daarvoor hebben de vorsers de gegevens doorgenomen van 845.264 (heteroseksuele, biseksuele, lesbische of homoseksuele) mannen en vrouwen. Het risico op ontwikkeling van huidkanker was 26% hoger bij homoseksuele mannen en was 48% hoger bij biseksuele mannen dan bij heteroseksuele mannen (de referentiegroep in deze studie). Het risico op ontwikkeling van huidkanker was even hoog bij lesbische vrouwen als bij heteroseksuele vrouwen, maar bij biseksuele vrouwen was het risico 22% lager. Huidkanker en genderidentiteitDe tweede studie is gebaseerd op de gegevens van 864.197 cismannen en -vrouwen, transmannen en -vrouwen en niet-binaire mensen. De frequentie van huidkanker was 15% lager bij cisvrouwen dan bij cismannen en was 2-maal hoger bij niet-binaire mensen.De oorzaken achterhalenMSM (homo- of biseksuele mannen) en niet-binaire mensen lopen volgens die twee studies een hoger risico op huidkanker. De studie is gebaseerd op de gegevens die werden verkregen tijdens een telefonische enquête, dus informatie die door de patiënten zelf werd aangebracht. De studie is dan ook statistisch niet krachtig genoeg om formele conclusies te kunnen trekken, maar het loont zeker de moeite verder onderzoek te verrichten om na te gaan waarom het risico op huidkanker stijgt, waarom die groepen een hoger risico lopen, en welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om huidkanker beter op te sporen, te voorkomen en te behandelen. In hun conclusies stellen de auteurs enkele hypothesen voor: biologische oorsprong? Verschillen in blootstelling, bijvoorbeeld een frequenter gebruik van de zonnebank? Het hiv zelf? Frequentere HPV-infecties? (Het is bekend dat het humane papillomavirus het risico op spinocellulair carcinoom verhoogt.)Ref.: Singer S. et al. JAMA Dermatology, geraadpleegd op de website, 12/02/2020.