...

Dr. Leah Rethy et coll. van de Universiteit van Pennsylvania hebben een studie uitgevoerd om na te gaan welke antihypertensiva ernstige cardiovasculaire accidenten het best voorkomen bij hiv-geïnfecteerde patiënten met hypertensie. Ze hebben daarvoor de gegevensbank van de Amerikaanse Veterans Affairs doorgenomen en de dossiers geanalyseerd van de 8.041 seropositieve oud-strijders met hypertensie die werden behandeld tussen 2000 en 2018. De patiënten waren gemiddeld 53 jaar oud. 97% was van het mannelijke geslacht, 50% was blank, 75% kreeg een antiretrovirale behandeling en 78% had geen voorgeschiedenis van hartziekte, bloedvatziekte of ritmestoornis bij inclusie in de studie. De meesten kregen al een bloeddrukverlagende behandeling voor inclusie in de studie. De belangrijkste eerstelijnstherapieën waren ACE-remmers/angiotensine II-receptorantagonisten (24%), diuretica (23%), bètablokkers (13%) en calciumantagonisten (11%). De mediane follow-up was 7 jaar.ResultatenDe vorsers schuiven meerdere hypothesen naar voren ter verklaring van de slechtere resultaten die met bètablokkers worden behaald: metabole bijwerkingen van bètablokkers zoals een verminderde insulinegevoeligheid en gewichtstoename, die de negatieve invloed van bepaalde antiretrovirale middelen op de serumlipiden, het risico op diabetes en het metabole profiel kunnen verergeren.In tegenstelling tot ACE-remmers en angiotensine II-receptorantagonisten is bovendien niet aangetoond dat bètablokkers een gunstig effect hebben op de endotheelfunctie.Ref.: Rethy LB et al. Hypertension, oline gepubliceerd voor de papieren versie op 05/04/2021.