...

Injecties van langwerkende antiretrovirale middelen zijn praktischer en kunnen de therapietrouw verbeteren. De keerzijde van de medaille is echter dat het injectieschema scrupuleus moet worden nageleefd om het optreden van resistentie te voorkomen, want daardoor zou de viruslast weer kunnen stijgen. Maar je moet het leven nemen zoals het komt. Er zijn situaties waarin de patiënt geen gezondheidswerker vindt om de injectie toe te dienen op het juiste tijdstip, bijvoorbeeld tijdens een reis. Kan je lenacapavir dan tijdelijk per os geven om het virus onderdrukt te houden? Om die vraag te beantwoorden, hebben de vorsers de gegevens over de virologische werkzaamheid en de veiligheid doorgenomen van de patiënten die hebben deelgenomen aan de studies CALIBRATE en CAPELLA tijdens de periode waarin injecties van lenacapavir tijdelijk werden onderbroken wegens veiligheidsproblemen met de glazen flacons die daarvoor werden gebruikt.Lenacapavir in tabletvorm: doeltreffend en veiligDe patiënten die aan de studies CAPELLA en CALIBRATE hebben deelgenomen en die tijdens die periode injecties van lenacapavir hadden moeten krijgen, hebben in de plaats daarvan lenacapavir tabletten 300 mg één keer per week gekregen. Dat was het geval bij 57 van de 75 patiënten van de CAPELLA-studie en 82 van de 105 patiënten van de CALIBRATE-studie. Een aantal patiënten is niet moeten overschakelen op de orale vorm tijdens die korte periode van 5 maanden. Bij alle patiënten van de CALIBRATE-studie en de meeste patiënten van de CAPELLA-studie bij wie het virus onderdrukt was bij overschakeling op de orale vorm, is de virologische werkzaamheid op peil gebleven. Bij 3 van de 11 patiënten bij wie de viruslast nog kon worden gemeten bij wijziging van de behandeling, is de viruslast onmeetbaar laag geworden tijdens inname van de tabletvorm, en bij geen enkele patiënt is de viruslast sterk gestegen. Ook is het aantal CD4-cellen tijdens die overgangsperiode gestegen. Slechts één patiënt van de CAPELLA-studie, die 2 doses van lenacapavir per os had overgeslagen, is een virale rebound opgetreden (viruslast > 50 kopieën/ml), maar na hervatting van de injecties is de viruslast weer onmeetbaar laag geworden.Daarom is het wenselijk dat patiënten die injecties van lenacapavir krijgen, te voorzien van enkele tabletten, voor het geval de geprogrammeerde injecties niet tijdig kunnen worden toegediend.Ref.: Ogbauga O. et al. Abstract OAB0205, IAS 2023, Brisbane