...

Een depressie kan zich uiten in een combinatie (in wisselende mate) van lichamelijke symptomen, vooral slaapproblemen, vermoeidheid, veranderde eetlust, gewichtstoename of -daling, pijn en seksuele problemen, en andere symptomen zoals droefheid, wanhoop, verlies van libido, geen plezier en zelfdodingsgedachten. Vrouwen vertonen vaker lichamelijke symptomen in geval van een depressie dan mannen, en die symptomen kunnen worden verward met de symptomen van de menopauze of de bijwerkingen van de antiretrovirale behandeling bij seropositieve vrouwen. Bepaalde antiretrovirale middelen zijn in verband gebracht met depressie, vooral bij mensen die al een depressie hadden doorgemaakt, maar er bestaat geen specifieke informatie over de invloed van combinaties van antiretrovirale middelen op de depressieve symptomen bij vrouwen met hiv. Voor de artsen kan het dan ook moeilijk zijn uit te maken welke geneesmiddelen zouden kunnen bijdragen tot de depressie en of antiretrovirale middelen de lichamelijke en andere symptomen van een depressie versterken. Mochten specifieke geneesmiddelen en combinaties van geneesmiddelen een rol spelen bij depressie, zou die kennis belangrijk zijn om de behandeling van een depressie te verbeteren. Depressie komt vaak voor bij mensen met hiv.Women's Interagency HIV StudyOm de bijdrage van combinaties van antiretrovirale middelen aan de lichamelijke en andere symptomen van depressie bij vrouwen met hiv te evalueren, hebben de vorsers de gegevens van de Women's Interagency HIV Study (WIHS) studie doorgenomen. Die studie volgt hiv-geïnfecteerde vrouwen in de Verenigde Staten. Bij elke consultatie in het ziekenhuis werd de vrouwen gevraagd een gestandaardiseerde vragenlijst over depressieve symptomen in te vullen. De vorsers van de WIHS hebben depressieve symptomen opgespoord bij 1538 vrouwen die sinds 2014 minstens twee keer naar het ziekenhuis waren gekomen. De patiënten waren gemiddeld 49 jaar oud. 72% was Afro-Amerikaans en 14% was van Latijns-Amerikaanse herkomst. 27% had een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml. De meeste vrouwen werden behandeld met TDF (54%) en 20% met TAF. 49% nam een integraseremmer in, 33% een NNRTI en 31% een proteaseremmer. De vrouwen werden in drie groepen ingedeeld volgens de ernst van de lichamelijke en andere symptomen van depressie: vrouwen met een hoge score van depressie bij de meeste consultaties in het ziekenhuis (n = 459), vrouwen met een lage score van depressie bij de meeste consultaties in het ziekenhuis (n = 500) en vrouwen die nooit depressieve symptomen hadden gemeld bij de consultaties (n = 579).En de schuldigen zijn ...De vorsers hebben een correlatie vastgesteld tussen blootstelling aan antiretrovirale middelen tijdens de follow-up en de scores van de lichamelijke symptomen van depressie. We gaan niet in detail in op de interessante, maar erg complexe resultaten van die grote studie, maar beperken ons tot de belangrijkste beschuldigden. Die zijn TAF in combinatie met een proteaseremmer (darunavir) geboost met cobicistat en TAF in combinatie met een integraseremmer (elvitegravir) geboost met cobicistat. Die combinaties correleerden met hoge scores van lichamelijke symptomen in de groep met een hoge score van depressie. Er is echter geen significante correlatie vastgesteld tussen een combinatie van TDF en een protease- of integraseremmer geboost met cobicistat en een hoge score van lichamelijke symptomen in de groep met een hoge score van depressie. Nog een ander interessant resultaat: vrouwen in de groep met een hoge score van depressie die een combinatie van TDF, emtricitabine en rilpivirine of efavirenz kregen, vertoonden significant minder lichamelijke symptomen van depressie. Geen enkele van de geteste combinaties correleerde met meer niet-lichamelijke symptomen van depressie, ongeacht de ernst van de depressie. De onderzoekers concluderen met een advies voor de dagelijkse praktijkvoering: onderzoek altijd combinaties van antiretrovirale middelen in plaats van individuele antiretrovirale middelen als je je afvraagt of een antiretrovirale behandeling de lichamelijke symptomen van de depressie van de patiënte zou kunnen veroorzaken of ertoe zou kunnen bijdragen. Ref.: Parra-Rodriguez L. et al. Poster 469, CROI 2023