...

Positive Voice is een peiling, die werd uitgevoerd in 73 hiv-referentiecentra in het Verenigd Koninkrijk, om het aantal consultaties in die centra en de evolutie van de consultaties wegens niet met hiv samenhangende comorbiditeit te evalueren.In 2017 werden 12.602 consultaties geregistreerd, dus gemiddeld drie consultaties per jaar door de 3.900 patiënten die werden geanalyseerd. 71% van de patiënten was op spreekuur gekomen wegens minstens één andere aandoening en 33% wegens drie of meer andere aandoeningen. Patiënten met comorbiditeit bleken vaker op spreekuur te komen in referentiecentra: gemiddeld zeven consultaties per jaar. De belangrijkste redenen om op spreekuur te komen waren (in dalende volgorde) depressie, stoornissen van de serumlipiden, angst, hypertensie, slaapstoornissen, erectiestoornissen, astma, gewrichtsproblemen, neuropathie en diabetes. Daardoor zijn de werkingskosten van die centra sterk toegenomen. Volgens de vorsers staan we aan de vooravond van een nieuwe evolutie, waarbij de hiv-centra almaar vaker 'complexe' patiënten zullen zien. Daarom is het belangrijk de organisatie van die centra op financieel vlak en qua personeel aan te passen.Kirwan PD et al. P147, HIV Glasgow 2018