Het betreft een patiënt die over verloop van jaren meerdere combinaties van antiretrovirale middelen heeft gekregen, waarna het virus resistent is geworden tegen de meeste bekende geneesmiddelen. Op grond van de resultaten van tests voor opsporing van resistentiemutaties heeft de Italiaanse groep dan beslist de patiënt te behandelen met een combinatie van entecavir + tenofovir + dolutegravir + ibalizumab.

Ibalizumab is een gehumaniseerde monoklonale antistof die zich bindt aan de CD4-receptor, waardoor het virus niet in de cel kan dringen. Bij het starten van ibalizumab bedroeg de viruslast 37.800 kopieën/ml en het aantal CD4-cellen 147/mm³. Eerst werd een oplaaddosis van 2.000 mg gegeven. Na zeven dagen werd een dosis van 800 mg toegediend in combinatie met de drie antiretrovirale middelen die de vorsers gekozen hadden. De virologische en immunologische toestand van de patiënt verbeterde zeer snel. Op dag zeven was de viruslast al gedaald met 2 log. Na drie weken was ze nog met 1 log verder gedaald en na vier weken was ze onmeetbaar laag geworden. Het aantal CD4-cellen is progressief gestegen van 147 naar 254 cellen/mm³. De patiënt heeft geen belangrijke bijwerkingen vertoond tenzij een stijging van de bloeddruk na toediening van de oplaaddosis van ibalizumab.

Ref.: Martini S. et al. Poster P034, HIV Glasgow 2022.

Het betreft een patiënt die over verloop van jaren meerdere combinaties van antiretrovirale middelen heeft gekregen, waarna het virus resistent is geworden tegen de meeste bekende geneesmiddelen. Op grond van de resultaten van tests voor opsporing van resistentiemutaties heeft de Italiaanse groep dan beslist de patiënt te behandelen met een combinatie van entecavir + tenofovir + dolutegravir + ibalizumab. Ibalizumab is een gehumaniseerde monoklonale antistof die zich bindt aan de CD4-receptor, waardoor het virus niet in de cel kan dringen. Bij het starten van ibalizumab bedroeg de viruslast 37.800 kopieën/ml en het aantal CD4-cellen 147/mm³. Eerst werd een oplaaddosis van 2.000 mg gegeven. Na zeven dagen werd een dosis van 800 mg toegediend in combinatie met de drie antiretrovirale middelen die de vorsers gekozen hadden. De virologische en immunologische toestand van de patiënt verbeterde zeer snel. Op dag zeven was de viruslast al gedaald met 2 log. Na drie weken was ze nog met 1 log verder gedaald en na vier weken was ze onmeetbaar laag geworden. Het aantal CD4-cellen is progressief gestegen van 147 naar 254 cellen/mm³. De patiënt heeft geen belangrijke bijwerkingen vertoond tenzij een stijging van de bloeddruk na toediening van de oplaaddosis van ibalizumab.Ref.: Martini S. et al. Poster P034, HIV Glasgow 2022.