...

Dat treedt de recente waarschuwingen van de British HIV Association en de European AIDS Clinical Society bij. Zij waarschuwen dat immunogedeprimeerde hiv-geïnfecteerde patiënten een hoog risico lopen op een ernstige covid-19 en raden aan die patiënten prioritair te vaccineren tegen het Sars-CoV-2.Sars-CoV-2-infectie bij hiv-geïnfecteerde patiëntenDe vorsers hebben voor hun studie alle gevallen van covid-19 geanalyseerd die werden gediagnosticeerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten in ziekenhuizen van Madrid, Milaan en 16 Duitse steden. De studie gaat vooral over de 175 gevallen van symptomatische, met een PCR bewezen covid-19 die werden gediagnosticeerd tot 12 juni 2020.In 72% van de gevallen ging het om een lichte of matig ernstige vorm (geen of slechts lichte pneumonie). 33 patiënten hebben een ernstige covid-19 ontwikkeld (zuurstofsaturatie van 93% of minder, hoge ademhalingsfrequentie of infiltraten in meer dan 50% van de longen) en 16 een kritieke covid-19 (ademhalingsinsufficiëntie of septische shock). Zeven patiënten zijn tijdens de follow-up overleden.Van de onderzochte patiënten waren 82% mannen, 88% was blank en 64% was jonger dan 60 jaar. Het gemiddelde aantal CD4-cellen was 663/mm³. 69% had meer dan 500 CD4-cellen/mm³ en slechts 18% had er minder dan 350.Alle patiënten op één na kregen een antiretrovirale behandeling en 94% had bij de laatste meting een viruslast < 50 kopieën/ml. Slechts drie patiënten hadden een viruslast hoger dan 1.000 kopieën/ml.Veel patiënten vertoonden comorbiditeit. Ongeveer een derde vertoonde minstens twee comorbiditeiten die het risico op covid-19 verhogen, zoals hart- en vaataandoeningen, type 2-diabetes, hypertensie, kanker, chronische nierinsufficiëntie en COPD en 27% vertoonde één van die comorbiditeiten. 39% van de covid-19-patiënten en 24% van de patiënten met een ernstige of kritieke covid-19 vertoonden geen comorbiditeit en slechts 16% van de patiënten die een ernstige of kritieke covid-19 hebben ontwikkeld, was zwaarlijvig.Risicofactoren voor een ernstige of kritieke covid-19 en overlijdenBij univariate analyse correleerden een leeftijd hoger dan 50 jaar, comorbiditeit, een voorgeschiedenis van minder dan 200 CD4-cellen/mm³ en minder dan 350 CD4-cellen/mm³ bij inclusie in de studie met een hoger risico op ontwikkeling van een ernstige of kritieke covid-19 bij hiv-geïnfecteerde patiënten. Bij multivariate analyse bleef daar echter nog maar één risicofactor van over, meer bepaald < 350 CD4-cellen/mm³ bij inclusie in de studie: die patiënten liepen een 2,85-maal hoger risico op een ernstige of kritieke covid-19. Bij een eerste analyse was een voorgeschiedenis van < 200 CD4-cellen/mm³ de belangrijkste risicofactor voor overlijden, maar gezien het lage aantal sterfgevallen kon geen multivariate analyse worden uitgevoerd.Patiënten met minder dan 350 CD4-cellen/mm³ lopen dus een 3-maal hoger risico op ontwikkeling van een ernstige of kritieke covid-19. Die recente gegevens treden meerdere wetenschappelijke verenigingen bij die waarschuwen dat immunogedeprimeerde hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger risico lopen op een ernstige covid-19. Een mogelijke verklaring voor het hogere risico op een ernstige infectie in geval van een laag aantal CD4-cellen is volgens de auteurs dat de CD4-cellen belangrijk zijn om virale infecties te bestrijden. Als die T-lymfocyten het laten afweten, zou het dus weleens kunnen dat het lichaam virussen minder goed kan bestrijden.Implicaties voor vaccinatieDie resultaten zullen ook invloed hebben op de vaccinatie van hiv-geïnfecteerde patiënten. Hiv-geïnfecteerde patiënten met een laag aantal CD4-cellen zouden dus bij voorrang moeten worden gevaccineerd tegen het Sars-CoV-2. Op 15 januari 2021 hebben de wetenschappelijke verenigingen die de strijd aanbinden tegen het hiv, namelijk de European AIDS Clinical Society en de British HIV Association, het advies gegeven patiënten met minder dan 350 CD4-cellen/mm³ prioritair te vaccineren.Ref.: Hoffman C. et al. HIV Medicine, Online gepubliceerd voor de papieren versie op 27/12/2020.