...

Tussen 1990 en 2016 werden 658.697 mensen in British Columbia regelmatig getest op de bovenvermelde drie infecties. 5,3% was HCV-positief, 2,6% was HBV-positief en 0,7% was hiv-positief. 0,5% van de mensen was geïnfecteerd met het HCV én het HBV, 0,4% was geïnfecteerd met het HCV én het hiv en 0,1% was geïnfecteerd met het hiv én het HBV. Door koppeling van de cohorte aan het provinciale kankerregister konden de vorsers de incidentie van bepaalde kankers van het spijsverteringsstelsel berekenen bij HBV-, HCV- en/of hiv-positieve patiënten en die incidentie werd dan vergeleken met de incidentie bij patiënten die negatief waren op die drie virussen, maar wel dezelfde risicofactoren voor de drie infecties vertoonden.PancreaskankerTijdens de follow-up van 11 jaar zijn 489 gevallen (0,07%) van pancreaskanker gediagnosticeerd. Het risico op pancreaskanker was 2,8-maal groter bij hiv-geïnfecteerde patiënten en patiënten met hepatitis C dan bij de mensen die hiv- en HCV-negatief waren. Bij een hiv-HBV-co-infectie was het risico 3-maal hoger.Colorectale kankerTijdens de follow-up werd bij 1.407 mensen (0,21%) een diagnose van colorectale kanker gesteld. Het risico was 2,3 tot 3 keer groter bij de patiënten met hepatitis B, hepatitis C of een hiv-infectie. Het risico was 2,38-maal groter bij de patiënten met een hiv-HCV-co-infectie dan bij de mensen die negatief waren getest op die infecties.LeverkankerBij 1.294 mensen (0,21%) werd een diagnose van leverkanker gesteld. Het risico op leverkanker was aanzienlijk groter bij HBV- of HCV-positieve patiënten. Het risico was 85-maal hoger bij een HBV-infectie, 121-maal hoger bij een HCV-infectie en 106-maal hoger bij een HBV-HCV-co-infectie.Hiv-geïnfecteerde patiënten liepen geen hoger risico op leverkanker tenzij ze tevens geïnfecteerd waren met het HBV of het HCV. Na genezing van hepatitis C daalde het risico op leverkanker wel, maar het verdween niet volledig.Ref.: Darvishian M.et al. Therapeutic Advances in Medical Oncology 13:1-15, februari 2021, vrij toegankelijk op de website.