...

In The Lancet beschrijven de auteurs de vijf hiv-geïnfecteerde patiënten (0,92%) in een reeks van ongeveer 550 patiënten die op de spoedafdeling van een groot ziekenhuis in Barcelona werden opgenomen met klinische tekenen en een luchtweginfectie door covid-19 (bewezen met een virologisch onderzoek en een CT-scan van de thorax). De patiënten De vijf hiv-geïnfecteerde patiënten waren drie mannen en twee transgenders jonger dan 50 jaar (de jongste was 29 jaar). Bij één van de patiënten was de diagnose van hiv-infectie nog niet gesteld en die had maar 13 CD4-cellen/mm³. De anderen kregen een chronische antiretrovirale behandeling. Ze hadden een onmeetbaar lage virale belasting en meer dan 400 CD4-cellen/mm³.Klinisch beeldDe vijf patiënten vertoonden bij opname symptomen van covid-19 met hoesten en hoge koorts. Drie patiënten waren erg kortademig. Twee van de vijf patiënten vertoonden bij opname een ernstige covid-19 en werden dan ook meteen op de bewakingsafdeling opgenomen: een patiënt van 49 jaar met 445 CD4-cellen/mm³ en een patiënt van 31 jaar bij wie de diagnose van hiv nog niet was gesteld en die nauwelijks 13 CD4-cellen/mm³ had. Beiden vertoonden een virale pneumonie, een lage zuurstofsaturatie en een ernstige lymfopenie. Bij één patiënt diende kunstmatige beademing te worden gestart en die lag na 21 dagen nog altijd in het ziekenhuis. De andere patiënt, bij wie de diagnose van hiv-infectie dus nog niet was gesteld, had geen nood aan kunstmatige beademing en kon het ziekenhuis na twee weken verlaten.De drie andere patiënten met een weinig ernstige covid-19 mochten twee tot vier dagen na opname weer naar huis gaan.Behandeling De artsen hebben eerst beslist om de antiretrovirale behandeling op te starten met de combinatie lopinavir/ritonavir of darunavir/cobicistat bij vier patiënten. De vijfde patiënt werd al behandeld met darunavir/cobicistat.Vier van de vijf patiënten hebben ook een behandeling gekregen voor covid-19: een combinatie van hydroxychloroquine en azitromycine. De meest zieke patiënt werd ook behandeld met interferon-bèta-1b in een poging de typische cytokinestorm bij een zeer ernstige covid-19 te onderdrukken.De patiënt bij wie de diagnose van hiv-infectie nog niet was gesteld, vertoonde ook een Pneumocystis jirovecii-infectie, die werd behandeld met cotrimoxazol gedurende 21 dagen gevolgd door een secundaire profylaxe. Bij de andere patiënten, die al lang werden behandeld met antiretrovirale middelen, werd geen opportunistische infectie waargenomen.Wijze van besmettingEén van de patiënten had gedineerd met iemand bij wie ook een covid-19 werd gediagnosticeerd. Het is echter moeilijk met zekerheid te stellen dat de besmetting heeft plaatsgevonden tijdens het diner. Het diner had plaatsgevonden vijf dagen voor opname in het ziekenhuis en de eerste symptomen van covid-19 waren opgetreden drie dagen voor opname in het ziekenhuis.Twee andere patiënten waren sekswerkers. Eén van de twee had deelgenomen aan een sessie chemseks een week voor de ziekenhuisopname en vier dagen voor het optreden van de eerste suggestieve symptomen.De laatste twee patiënten liepen beroepshalve een groter risico op infectie. Eén patiënt was sportcoach in een grote zaal in Barcelona en de tweede, de meest zieke patiënt van de reeks, was een gezondheidswerker.Ref: Blanco JL et al. The Lancet HIV, Online gepubliceerd voor de papieren versie op 15/04/2020.