...

Dyslipidemie: nog altijd niet-gedekte nodenDankzij de aanwinsten inzake de antiretrovirale behandeling de laatste tien jaar heeft er zich een verschuiving voorgedaan in de doodsoorzaken bij hiv-geïnfecteerde patiënten. Die sterven nu niet meer aan de hiv-infectie zelf, maar grotendeels aan de vele comorbiditeiten, die ze vaak vroeger vertonen dan de algemene bevolking.Zo lopen hiv-geïnfecteerde patiënten een hoger risico op hart- en vaataandoeningen niet alleen wegens factoren die te maken hebben met de hiv-infectie (chronische ontsteking, ontregeling van het immuunsysteem en metabole afwijkingen als gevolg van de antiretrovirale behandeling), maar ook wegens de klassieke cardiovasculaire risicofactoren zoals dyslipidemie en roken, die nog meer uitgesproken zijn bij hiv-geïnfecteerde patiënten.De Amerikaanse richtlijnen voor het beleid bij hypercholesterolemie en de Europese richtlijnen voor de behandeling van dyslipidemie beschouwen een hiv-infectie als een risicofactor voor atherosclerotische hart- en vaataandoeningen.Eerdere studies hebben aangetoond dat de behandeling van dyslipidemie met enkel een statine complexer, moeilijker en al bij al minder effectief is, vooral als gevolg van medicamenteuze interacties. Er is dus nood aan een betere behandeling van lipidenstoornissen bij hiv-geïnfecteerde patiënten. Gelukkig er is weer hoop dankzij de ontwikkeling van een nieuwe klasse van vetverlagers, meer bepaald de PCSK9-remmers. Vandaar het belang van de resultaten van de BEIJERINCK-studie, die de werkzaamheid en de veiligheid van evolocumab bij hiv-geïnfecteerde patiënten heeft geëvalueerd.BEIJERINCK-studie: 52 weken follow-up Het tijdschrift AIDS heeft nu de resultaten van de slotanalyse van de BEIJERINCK-studie gepubliceerd, een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie, die het effect van evolocumab 420 mg subcutaan 1 x/maand op de LDL-cholesterolconcentratie tijdens de open fase van de studie (week 24 tot week 52) (na de dubbelblinde fase van 24 weken) heeft onderzocht. Alle patiënten hadden een hoge LDL-cholesterolconcentratie of een hoge non-HDL-cholesterolconcentratie en kregen een statine in de maximale getolereerde dosering naast de antiretrovirale behandeling (onmeetbaar lage viruslast sinds minstens 6 maanden). 96,6% van de 457 patiënten die hebben deelgenomen aan de dubbelblinde fase, heeft minstens één dosis evolocumab 420 mg gekregen tijdens de open fase (gemiddelde leeftijd 56 jaar, 82,5% mannen, gemiddelde duur sinds de diagnose van hiv-infectie 17,5 jaar). Op het einde van de open fase, 52 weken na het starten van de studie, was de LDL-cholesterolconcentratie met 57,8% gedaald. Evolocumab verlaagde ook de serumtriglyceriden, de non-HDL-cholesterolconcentratie, de apoB-spiegel, de totale cholesterolconcentratie en de VLDL-cholesterol en verhoogde de HDL-cholesterolconcentratie. De bijwerkingen tijdens de open periode waren vergelijkbaar in de twee groepen.Tot besluit, langdurige toediening van evolocumab verlaagde de LDL-cholesterol en de non-HDL-cholesterol, waardoor meer hiv-geïnfecteerde patiënten de streefwaarden konden bereiken zonder ernstige bijwerkingen. Ref.: Boccara F. et al. AIDS 2022;36(5):675-682.